Let’s talk about populism and extremism (Porozmawiajmy o populizmie i ekstremizmie)
About Lesson

About this module

 

Moduł ma na celu udostępnienie wszystkim uczestnikom narzędzi i umiejętności umożliwiających poznanie populizmu i zmierzenie się z nim w życiu codziennym. Tak naprawdę w każdym dyskursie może pojawić się cecha populistyczna, która może zniekształcić informacje przekazywane rozmówcy lub w inny sposób zmanipulować je na swoją korzyść. Zrozumienie, jak wybrnąć z takich sytuacji, pozwoli ludziom uzyskać większą autonomię myślenia i zdekonstruować dogmaty i “pewniki”, które zbyt często uważane są za prawdziwe.

Nasz moduł oferuje gotowy do użycia zestaw porad, pozwalających na szczegółowe zrozumienie populizmu i ekstremizmu, umożliwiających czytelnikom krytyczną analizę ich przejawów, ocenę ich konsekwencji oraz zbadanie potencjalnych strategii sprostania stojącym przed nimi wyzwaniom.

Moduł bada wpływ populizmu na nstytucje demokratyczne, społeczeństwo obywatelskie i spójność społeczną, krytycznie oceniając stawiane wyzwania i identyfikując potencjalne odpowiedzi. Dodatkowo przyglądamy się roli mediów, technologii i globalizacji w kształtowaniu wzrostu i rozprzestrzeniania się populizmu i ekstremizmu, podkreślając powiązany charakter tych zjawisk we współczesnym świecie. Moduł ten przeznaczony jest dla osób zainteresowanych obroną wartości demokratycznych, propagowaniem spójności społecznej oraz przeciwdziałaniem siłom populizmu i ekstremizmu, a także rozwijaniem wiedzy, umiejętności i strategii niezbędnych do aktywnego zwalczania rozprzestrzeniania się dyskursów populistycznych i ochrony wartości europejskich.

O czym jest ten moduł
Join the conversation
Scroll to top