Gevoelige en intieme kwesties online onderzoeken

Course Content
Conclusie
0/1
Communiceren en counteren op sociale media
About Lesson

Gevoelige en intieme kwesties online onderzoeken

Het is absoluut noodzakelijk om dergelijk onderzoek online uit te voeren. Hier volgen enkele richtlijnen:

  • Institutional Review Board: goedkeuring verkrijgen van een Institutional Review Board (IRB) of relevante ethische commissie voordat u een onderzoeksproject uitvoert;
  • Privacy en vertrouwelijkheid Zorg voor de privacy en vertrouwelijkheid van deelnemers door passende maatregelen te nemen om de verzamelde gegevens te anonimiseren;
  • Onderzoeksinstrumenten: gebruik geschikte onderzoeksinstrumenten zoals anonimiteits- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten, online enquêtetools en veilige systemen voor gegevensopslag en -overdracht ;
  • Geïnformeerde toestemming: Verkrijg geïnformeerde toestemming van deelnemers en leg het doel van het onderzoek uit, inclusief mogelijke risico’s of voordelen;
  • Passende taal en toon: Gebruik de juiste taal en toon bij het schrijven van vragen, waarbij u rekening houdt met culturele en gendervariaties die het comfortniveau van de deelnemers kunnen beïnvloeden;
  • Houd rekening met ethische implicaties: denk na over de ethische implicaties van uw onderzoek en vermijd het veroorzaken van schade of leed bij deelnemers;
  • Volg de wettelijke en ethische richtlijnen: Zorg ervoor dat het onderzoek de wettelijke en ethische richtlijnen voor uw regio volgt;;
  • Deskundig advies inwinnen: Zoek het advies en de begeleiding van experts in het veld om potentiële risico’s en schade tot een minimum te beperken.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de privacy, waardigheid en veiligheid van deelnemers tijdens het onderzoeksproces worden gerespecteerd.

Gevoelige en intieme kwesties online onderzoeken
Join the conversation
Scroll to top