Definitie van onlinegeweld

Course Content
Conclusie
0/1
Communiceren en counteren op sociale media
About Lesson

Definitie van onlinegeweld

Online geweld verwijst naar elk agressief of schadelijk gedrag dat wordt uitgevoerd via digitale platforms of sociale media.

Dit omvat cyberstalking, cyberpesten, haatzaaiende uitlatingen, bedreigingen, intimidatie, intimidatie en elke vorm van discriminerend of denigrerend gedrag. Onlinegeweld kan ernstige gevolgen hebben en gevolgen hebben voor het mentale en emotionele welzijn van een individu, maar ook voor zijn identiteit, reputatie en veiligheid. Het is belangrijk om onlinegeweld aan te pakken door een veilige en respectvolle onlineomgeving te bevorderen en door elke vorm van misbruik te melden aan de relevante autoriteiten.

Definitie van onlinegeweld
Join the conversation
Scroll to top