Blijf sterk en veerkrachtig tegen het populisme; het ontwikkelen van een nieuw positief verhaal
About Lesson

Samenvatting

Concluderend kan worden gesteld dat deze module een uitgebreide verkenning heeft gegeven van de impact van het populisme op de Europese democratieën, alvorens zich te verdiepen in de uitdagingen die het populisme voor democratische systemen met zich meebrengt. Om populisme tegen te gaan, werden in deze module strategieën besproken die gebaseerd zijn op gemeenschapsopbouw, communicatie en kennis. Dit werd gevolgd door het aanbieden van strategieën voor het weerstaan van populistische retoriek en acties en het voorstellen van strategieën en sleutelelementen voor het ontwikkelen van een nieuw positief verhaal. Concluderend vereist het ontwikkelen van een nieuw positief verhaal voor het populisme een verschuiving van verdeeldheid zaaiende en polariserende retoriek naar een boodschap van inclusiviteit en gedeelde waarden.

Samenvatting
Join the conversation
Scroll to top