Blijf sterk en veerkrachtig tegen het populisme; het ontwikkelen van een nieuw positief verhaal
About Lesson
Icon by Freepik

Reflectie en persoonlijke ontwikkelingsactiviteit

Deze activiteit heeft tot doel zelfreflectie mogelijk te maken en de verkenning van persoonlijke attitudes aan te moedigen met betrekking tot de praktijken van dialoog, sociale inclusie, het bouwen van bruggen, gedeelde verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid om eenheid en weerstand tegen populisme te bevorderen.

Instructies:

Nadat je de vijf praktijken hebt bekeken (dialoog, sociale inclusie, bruggen bouwen, gedeelde verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid), gebruik je een notitieboekje om na te denken over je eigen houding, overtuigingen en acties met betrekking tot elke praktijk, door aan elke praktijk een pagina te wijden. Je kunt op elke praktijk reflecteren door de volgende zelfreflectievragen te beantwoorden:

Na het voltooien van de reflectie voor elke praktijk, identificeert u specifieke acties die u kunt ondernemen om deze praktijken in hun dagelijks leven te integreren. Probeer realistische doelen en stappen te stellen die u kunt volgen om deze acties te implementeren.

Reflectie en persoonlijke ontwikkelingsactiviteit
Join the conversation
Scroll to top