Blijf sterk en veerkrachtig tegen het populisme; het ontwikkelen van een nieuw positief verhaal
About Lesson

Reflectie- en ontwikkelingsactiviteit

Deze activiteit is bedoeld om u te helpen strategieën te implementeren om populistische retoriek te weerstaan.

Scenario

image by catalyststuff on Freepik

U bent een bezorgde inwoner van een land waar populistische retoriek zich verspreidt. De mensen in de gemeenschap raken steeds meer verdeeld. Dit vergroot de noodzaak om effectieve strategieën te gebruiken om te voorkomen dat het populisme zich verspreidt. Om dit te doen, moet je verschillende tactieken onderzoeken om je te verzetten tegen het populistische discours.

Instructies

Reflecteer op jezelf door de opties te kiezen die je in elke situatie waarschijnlijker zult volgen.

1 – Onderwijs

Optie A: Volg lessen of seminars over mediageletterdheid en kritisch denken om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om door desinformatie te navigeren en misleidende discours te identificeren. 

Optie B: Vertrouw op niet-geverifieerde websites en sociale-mediaplatforms voor informatie, omdat ze snelle en gemakkelijke toegang tot dingen bieden. 

Optie C: Ga ervan uit dat de informatie die u ontvangt altijd waar is en negeer de waarde van het verkrijgen van informatie uit verschillende betrouwbare bronnen.


2 – Ga de dialoog aan

Optie A: Zoek mensen op die tegengestelde standpunten hebben en ga op een respectvolle en ontvankelijke manier met hen om om ze beter te begrijpen.

Optie B: Vermijd potentiële geschillen of lastige gesprekken door in de eerste plaats om te gaan met mensen die uw standpunten delen. 

Optie C: Verwerp de standpunten van individuen die alternatieve overtuigingen aanhangen om conflicten te vermijden. 


3 – Bescherm democratische instellingen

Optie A: Onafhankelijke nieuwsorganisaties, non-profitgroepen en individuen assisteren die informatie naar voren brengen om openheid en verantwoordingsplicht binnen de overheid te bevorderen. 

Optie B: Negeer aanvallen op democratische instellingen, in de verwachting dat deze uit eigen beweging populistische uitdagingen zullen weerstaan.

Optie C: Verwaarloos de waarde van democratische instellingen en beschouw ze als barrières voor de wil van het publiek. 


4 – Bevorder burgerschapsvorming

Optie A: Stimuleer de opname van alomvattend burgerschapsonderwijs in de leerplannen van scholen om leerlingen kennis te geven van democratische principes en procedures. 

Optie B: Negeer de waarde van burgereducatie, ervan uitgaande dat dit geen effect heeft op de opkomst van een geïnformeerde burgerij.

Optie C: Het belang van democratische rechten en plichten negeren omdat je denkt dat ze de eigen vrijheid beperken.


Evaluatie

Tel nu de punten van al je antwoorden bij elkaar op en lees de bijbehorende evaluatie hieronder:

Thema A B C
1 – Onderwijs 2 3 1
2 – Ga de dialoog aan 3 2 1
3 – Bescherm democratische instellingen 1 2 3
4 – Bevorder burgerschapsvorming 3 1 2

 

5 of minder:Gefeliciteerd! U heeft effectief blijk gegeven van een duidelijk begrip van strategieën om populistische retoriek te weerstaan en democratische veerkracht te bevorderen.

9 tot 6 punten: Knap werk! Jouw keuzes hebben potentieel, maar kunnen worden verbeterd door meer in lijn te zijn met de bovengenoemde strategieën.

12 tot 10 punten: Blijf oefenen! Uw begrip van strategieën moet aanzienlijk worden verbeterd als u met succes populistische retoriek wilt weerstaan, de invloed ervan wilt tegengaan en de democratische veerkracht wilt bevorderen.

 

Reflectie- en ontwikkelingsactiviteit
Join the conversation
Scroll to top