Blijf sterk en veerkrachtig tegen het populisme; het ontwikkelen van een nieuw positief verhaal
About Lesson

Een nieuw positief verhaal ontwikkelen

Om sterk en veerkrachtig te blijven tegen het populisme is de ontwikkeling van een nieuw positief verhaal nodig dat zich richt op de gedeelde waarden en ambities van alle burgers, ongeacht hun politieke voorkeuren of achtergronden ( Noury & Roland, 2020). Dit verhaal moet het belang benadrukken van democratie, vrijheid, sociale rechtvaardigheid en respect voor diversiteit en mensenrechten. 

Enkele strategieën voor het ontwikkelen van een nieuw positief verhaal en het tegengaan van populisme zijn onder meer: 

Promoot positieve berichten
Populistische leiders gebruiken vaak angst, woede en verdeeldheid om hun volgers aan te spreken. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om een positieve en inclusieve boodschap te promoten die de gemeenschappelijke waarden en ambities benadrukt die ons verenigen, zoals boodschappen die het belang van democratie en mensenrechten onderstrepen ( Jost et al., 2020).

Ga de dialoog aan
Zoals eerder vermeld gedijt het populisme op de verdeeldheid van individuen en de verspreiding van polarisatie. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om een constructieve dialoog aan te gaan met mensen die verschillende opvattingen hebben (Blockman en Russack , 2020). Dit betekent luisteren naar hun perspectieven (zelfs als deze verschillen van de standpunten die wij hebben) en samenwerken om gemeenschappelijke basis en gedeelde oplossingen te vinden.

Samenwerking en verbinding
Zoals hierboven vermeld, richt populisme zich vaak op gemarginaliseerde groepen zoals immigranten en minderheden, als zondebokken voor sociale en economische problemen. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om samen te werken en verbinding te maken met verschillende gemeenschappen (Frieden, et al., 2012). Dit kan de deelname aan initiatieven omvatten die culturele integratie en wederzijds respect bevorderen.

Blijf op de hoogte
populistische leiders gebruiken vaak desinformatie en nepnieuws om de publieke opinie te manipuleren. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om op de hoogte te blijven en informatie te controleren op feiten (Frieden, 2017).

 

Belangrijkste elementen van een positief verhaal

Op soortgelijke wijze zijn enkele sleutelelementen van een positief verhaal die kunnen helpen de aantrekkingskracht van het populisme tegen te gaan en daardoor de democratische veerkracht te versterken (Blockman en Russack , 2020):

Benadruk gemeenschappelijke waarden en ambities
Een positief verhaal moet zich richten op de gedeelde waarden en ambities die burgers verenigen, zoals het verlangen naar vrijheid en gelijkheid. Door de nadruk te leggen op deze gemeenschappelijke waarden kan een gevoel van gemeenschappelijk doel en identiteit worden ontwikkeld dat de politieke verdeeldheid overstijgt.

Bevorder constructieve betrokkenheid
Een positief verhaal moet constructieve betrokkenheid en dialoog tussen burgers aanmoedigen. Hierdoor moet het luisteren naar verschillende perspectieven en het respecteren van de mening van anderen worden versterkt.

Omarm diversiteit en inclusiviteit
Een positief verhaal moet diversiteit en inclusiviteit omarmen als bronnen van kracht en creativiteit. Dit betekent het vieren van de verschillen tussen individuen en het bevorderen van de sociale cohesie door wederzijds respect en begrip.

Veerkracht ontwikkelen
Een positief verhaal moet ook het belang benadrukken van het opbouwen van veerkracht en het aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit betekent het bevorderen van innovatie, creativiteit en flexibiliteit, en de bereidheid om van onze fouten te leren.

Om een nieuw positief verhaal te ontwikkelen, moeten we daarom samenwerken met burgers en belanghebbenden met verschillende achtergronden, waaronder organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de media, de academische wereld en de particuliere sector. Het is van fundamenteel belang om partnerschappen en verbindingen op te bouwen die gebaseerd zijn op gedeelde waarden en ambities, en die samenwerken om de democratische veerkracht en sociale vooruitgang te bevorderen. Door sterk en veerkrachtig te blijven tegen het populisme, en door een nieuw positief verhaal te ontwikkelen, kunnen we ervoor zorgen dat de democratie blijft bloeien en dat onze samenlevingen open en inclusief blijven.


Sources: Icons by Freepik, winnievinzencesmall.smiles, Smashicons, Circlon Tech, Eucalyp, Freepik, and again Freepik

Een nieuw positief verhaal ontwikkelen
Join the conversation
Scroll to top