Psychosociale benadering: communicatie en sociaal luisteren in gepolariseerde contexten
About Lesson

Wij versus zij

Populisme is een strategie om een politieke grens te construeren die de samenleving in twee kampen verdeelt, ‘wij’ en ‘zij’, en roept op tot de mobilisatie van de ‘verliezers’ tegen de ‘machtigen’.

De ideologische en institutionele inhoud van deze strijd is grotendeels contingent. Het hangt af van hoe de grens tussen de twee groepen wordt getrokken, maar ook van de sociaal-economische structuren en de overeenkomstige historische contexten waarin deze is ingebed.

De strategie is polarisatie: ‘wij tegen zij’. Populisten zoeken naar een gemeenschappelijke vijand: de machtsmaffia, de elites, de immigranten. Onder ‘ons’ vallen de populisten en al hun aanhangers. Met ‘zij’ omvatten ze tegenstanders die niet altijd precies te identificeren zijn, maar die wel aanwezig zijn in het sociale denkbeeld: de rijken, de banken, particuliere bedrijven, de Europese Unie, traditionele politici, neoliberalen, andere partijen of gewoon andere partijen. mensen of instellingen die volgens hen op onduidelijke wijze daar zouden moeten zijn, in de tegenstanders.

Het probleem is dat populisten, in hun verlangen om aan populariteit te winnen en de massa aan te spreken, zich uitsluitend richten op het aanpakken van zorgen en angsten die bij veel mensen weerklank vinden. Ze beloven snelle en moeiteloze oplossingen zonder voldoende rekening te houden met de complexiteit van deze problemen en de complexiteit van hun oplossingen. Helaas brokkelt deze oppervlakkige benadering van de werkelijkheid af wanneer deze wordt onderworpen aan dieper onderzoek en analyse.

In plaats van deel te nemen aan constructieve debatten en logische discussies vertrouwen populisten vaak op beledigingen en het in diskrediet brengen van hun tegenstanders, waardoor ze de mogelijkheid voor een substantiële dialoog omzeilen. Ze hebben ook de neiging om over het hoofd te zien dat mensen verschillende meningen, voorkeuren en verlangens hebben, wat cruciaal is in een democratische samenleving. Er is niet HET volk, maar een rijke pluraliteit aan groepen en ideeën in de bevolking.

Wij versus zij
Join the conversation
Scroll to top