Laten we het hebben over populisme en extremisme
About Lesson

Definitie van extremisme

Extremisme is een complex fenomeen dat zich in verschillende vormen en contexten manifesteert. Het kan worden gedefinieerd als een ideologie of een reeks overtuigingen en gedragingen die worden gekenmerkt door het aanhangen van radicale, extreme en vaak gewelddadige visies. Extremisme kan politiek, religieus, sociaal of cultureel van aard zijn, en er kunnen groepen of individuen bij betrokken zijn die extreme standpunten innemen buiten de grenzen die door de samenleving worden aanvaard. Een van de centrale elementen van extremisme is ideologisch absolutisme.

Soorten extremisme:

Politiek

Het verwijst naar radicale ideologieën die tot doel hebben de politieke orde fundamenteel te transformeren. Dit kunnen extreemlinkse of extreemrechtse politieke bewegingen, anarchisme en verschillende vormen van nationalisme of separatisme zijn. Politieke extremisten verwerpen vaak de bestaande democratische systemen en instellingen en proberen deze te vervangen door alternatieve structuren.

Religieus

Het gaat om de radicale interpretatie van religieuze doctrines of overtuigingen, wat vaak leidt tot de rechtvaardiging van geweld en onverdraagzaamheid. Religieuze extremisten kunnen proberen hun religieuze opvattingen aan anderen op te leggen, seculier bestuur af te wijzen en zich in naam van hun geloof in te laten met terreurdaden. Voorbeelden zijn onder meer jihadistisch extremisme, religieus fundamentalisme en religieus separatisme.

Ideologisch

Het omvat radicale overtuigingen die ingaan tegen maatschappelijke normen en waarden, maar die niet inherent verbonden zijn met religie of politiek. Dit kunnen extremistische bewegingen zijn die gebaseerd zijn op ideologieën zoals racisme, blanke suprematie, etnonationalisme of ecoterrorisme. Ideologische extremisten proberen hun wereldbeeld te promoten en kunnen geweld of illegale activiteiten gebruiken om hun zaak te bevorderen.

Definitie van extremisme
Join the conversation
Scroll to top