Πληροφορίες

Η σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης, της παραπληροφόρησης και του λαϊκισμού στην ψηφιακή εποχή

Η διασύνδεση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και της παραπληροφόρησης έχει γεννήσει ένα περίπλοκο δίκτυο που συνδέεται με την ανάπτυξη του λαϊκισμού στην εποχή της υπερπληροφόρησης. Καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτών των διασυνδεδεμένων φαινομένων, υπάρχει αυξημένη ανάγκη να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της παραπληροφόρησης που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και της σημασίας της για τα λαϊκιστικά κινήματα που επηρεάζουν τον κόσμο μας.

Ένα podcast την ημέρα,…

τον λαϊκισμό τον κάνει πέρα. Για να κατανοήσουμε πλήρως τον λαϊκισμό, είναι σημαντικό να μάθουμε την ιστορία και τους μηχανισμούς που …

‘Ο βασικός χαμένος’

Η 24η Φεβρουαρίου 2022, η ημέρα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πυροδότησε τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον…

Ο λαϊκισμός και η άνοδος του στην Ευρώπη

Παρακολουθήστε τη συμβολή του PhDr. Martin Mejstřík στη διαδικτυακή εκδήλωση We-Europeans  που έλαβε χώρο στις 9 Νοεμβρίου 2022.

Οι δημοτικότητα των λαϊκιστών τα τελευταία 12 χρόνια

Ο λαϊκισμός στην Ευρώπη

Ο λαϊκισμός αναπτύσσεται έντονα σε όλη της Ευρώπη εδώ και χρόνια. Τα λαϊκίστικά κόμματα εκπροσωπούνται ξεκάθαρα στα κοινοβούλια σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και το ποσοστό ψήφου τους αυξάνεται. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι αντιπροσωπεύονται από λαϊκίστικές θέσεις και κινήματα. Οι λαϊκιστές αποκτούν σημασία και ποσοστά λόγω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας του λαού για τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό προκαλείται για παράδειγμα από τις εξελίξεις που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση και τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που είναι δύσκολο να κατανοηθούν και που όμως επηρεάζουν τις προσωπικές ζωές. Επιπλέον, το πλήθος κρίσεων που συμβαίνουν από το 2001 και ειδικότερα την περασμένη δεκαετία, όπως η ευρωπαϊκή κρίση χρέους, η προσφυγική κρίση, το BREXIT ή ο Covid-19, προσθέτουν στην όλη κατάσταση.


Κύλιση προς τα επάνω