chat gpt el

Το ChatGPT βρίσκεται παντού και πολλά άρθρα συζητούν αν αποτελεί κίνδυνο ή προτέρημα. Η Ιταλία το απαγόρευσε προσωρινά και ξεκίνησε μια κριτική αναθεώρηση από πολλές αρχές. Το ChatGPT είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με γνώμονα την τεχνολογία AI που σας επιτρέπει να έχετε συνομιλίες που μοιάζουν με ανθρώπινες και έχει ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε πληροφορίες.

Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) παρουσιάζει μια σειρά από κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Μεταξύ αυτών, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη χειραγώγηση των πληροφοριών, στον επηρεασμό της πολιτικής και στην ανατροπή των συστημάτων αξιών που αποτελούν τα θεμέλια μιας κοινωνίας ή μιας χώρας. Από την άποψη αυτή, η στρεβλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του αντιευρωπαϊσμού και να ενισχύσει λαϊκιστικά κινήματα που στοχεύουν στην καταστροφή του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε, για παράδειγμα, μια προγραμματισμένη εφαρμογή που αναπτύσσει άμεσα μια άπειρη ποσότητα άρθρων που απελευθερώνουν ψευδείς πληροφορίες ή φανταστείτε ένα λογισμικό που παραποιεί φωτογραφίες και βίντεο – όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν ήδη και μπορούν να προκαλέσουν σε τεράστιο βαθμό τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που βασίζονται στον άνθρωπο και δυσκολεύονται να τα κυνηγήσουν. Το θέμα είναι, θα πρέπει να κυνηγήσουν την τεχνητή νοημοσύνη;

Ακολουθούν ορισμένα από τα σημαντικότερα σημεία των κινδύνων σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ορισμένες συμβουλές για τον μετριασμό τους. Ας ρίξουμε μια ματιά:

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Μια κρίσιμη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.Η μαζική συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών θα μπορούσε να απειλήσει τα ατομικά δικαιώματα που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ΤΝ χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ότι λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Από την άποψη αυτή, αξίζει να αναφερθεί μια πρόσφατη υπόθεση στην Ιταλία.Η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Garante per la Protezione dei Dati Personali) επέβαλε άμεσο προσωρινό περιορισμό στην επεξεργασία δεδομένων των Ιταλών χρηστών από την OpenAI, την αμερικανική εταιρεία που ανέπτυξε και διαχειρίζεται την πλατφόρμα ChatGPT.Στις 20 Μαρτίου, το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης υπέστη παραβίαση δεδομένων που αφορούσε συνομιλίες χρηστών και πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή της συνδρομητικής υπηρεσίας.Η Garante ανέστειλε την υπηρεσία στην Ιταλία αφού διαπίστωσε την έλλειψη πληροφοριών που δόθηκαν στους χρήστες και σε όλα τα άτομα των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται από την OpenAI. Επιπλέον, η Garante επισήμανε την απουσία νομικής βάσης που να δικαιολογεί τη μαζική συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την “εκπαίδευση” των αλγορίθμων που διέπουν τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις έρευνες που διεξήχθησαν, οι πληροφορίες που παρείχε η ChatGPT δεν αντιστοιχούσαν πάντα σε πραγματικά δεδομένα, με αποτέλεσμα την ανακριβή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία προοριζόταν για χρήστες άνω των 13 ετών, η Αρχή επισήμανε την απουσία οποιουδήποτε φίλτρου επαλήθευσης της ηλικίας, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε απαντήσεις που είναι εντελώς ακατάλληλες για το επίπεδο ανάπτυξης και αυτογνωσίας τους.

Στις 28 Απριλίου, αφού συμμορφώθηκε εν μέρει με τα αιτήματα της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ChatGPT επανενεργοποίησε την υπηρεσία της στην Ιταλία.Ποιος κέρδισε αυτή τη σύγκρουση;Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην υπόθεση και να προβληματιστούμε για το πώς συζητείται η τεχνητή νοημοσύνη στις χώρες μας.

Διακρίσεις και προκαταλήψεις

 Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεαστεί από προκαταλήψεις και διακρίσεις, αν δεν αναπτυχθεί και εκπαιδευτεί σωστά.Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μάθουν από ιστορικά δεδομένα που αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες ανισότητες και προκαταλήψεις στην κοινωνία.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που εισάγουν διακρίσεις ή στον αποκλεισμό ορισμένων ομάδων ανθρώπων.

Για παράδειγμα, εάν ένα σύστημα προσλήψεων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδευτεί με τη χρήση ιστορικών δεδομένων που δείχνουν μια τάση επιλογής υποψηφίων συγκεκριμένου φύλου ή εθνότητας, το σύστημα μπορεί να διαιωνίσει αυτές τις ανισότητες σε μελλοντικές διαδικασίες επιλογής. Αυτού του είδους οι αλγοριθμικές διακρίσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως η άνιση πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, οικονομικές πιστώσεις ή δημόσιες υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει κανονισμούς που απαιτούν διαφάνεια και λογοδοσία κατά την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις.

Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα μέσω του ηθικού σχεδιασμού και της κατάρτισης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η ευθύνη των οργανισμών που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η κατάλληλη ρύθμιση από τις αρμόδιες αρχές, είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό του κινδύνου διακρίσεων και προκαταλήψεων κατά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.Αξίζει να εξετάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα θεμελιώδες βήμα για τη διοχέτευση της τεράστιας δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, και να δώσουμε ένα παγκόσμιο παράδειγμα.

Ανεργία και κοινωνικός αντίκτυπος

 Η αυτοματοποίηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικούς μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας, με δυνητική συνέπεια την απώλεια παραδοσιακών θέσεων εργασίας. Η εισαγωγή προηγμένων συστημάτων ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για εργαζόμενους σε τομείς όπως η μεταποίηση, οι μεταφορές, η εφοδιαστική και πολλοί άλλοι, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί ΜΜΕ και ερευνητικά κέντρα, καθώς και ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.Ο αντίκτυπος αυτού του μετασχηματισμού θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού υιοθέτησης της ΤΝ, της ταχύτητας της αυτοματοποίησης και της ικανότητας των ανθρώπων να προσαρμοστούν και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εάν δεν εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές για τη διαχείριση αυτής της μετάβασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση, την επαγγελματική επανεκπαίδευση και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση.

Η αυτοματοποίηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει διάφορους τομείς και εργασιακές διαδικασίες αντικαθιστώντας την ανθρώπινη εργασία με ευφυείς μηχανές.

Παρατηρήσεις

Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα που μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση υψηλής ανεργίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει επομένως να δράσει παρέχοντας προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους και ενημερώνοντας τους πολίτες για τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που ανοίγονται, εξασφαλίζοντας προγράμματα κοινωνικής προστασίας σε όσους δεν μπορούν να βρουν άμεσα νέα θέση εργασίας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει για να αναχαιτίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της χειραγώγησης του κοινού (για να εμβαθύνουμε, προτείνουμε επίσης τις παρεμβάσεις των David Tozzo και Lorenzo Fattori, με την ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου “Τα μέσα ενημέρωσης στην εποχή του λαϊκισμού και της πόλωσης”), επενδύοντας σε ένα πρόγραμμα καλών πρακτικών που θα επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες. Αυτή η σειρά ενεργειών θα δημιουργήσει έναν πολίτη που θα γνωρίζει τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες απασχόλησης και θα είναι σε θέση να τις αξιοποιήσει, χάρη στις δεξιότητες που θα αποκτήσει. Επιπλέον, οι ενεργές εργασιακές πολιτικές, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και η απόκτηση γνώσεων για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης θα αποφύγουν τους κινδύνους μιας οικονομικής κρίσης, μιας πολιτικής και μιας κοινωνικής πολιτικής που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη δραματική ανάπτυξη πολιτικών κινημάτων που στοχεύουν στην καταστροφή των ευρωπαϊκών αξιών.

Συμπερασματικά, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται με ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να αναπτύσσεται με αρχές διαφάνειας και σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που αξιοποιούν προγράμματα όπως το CHAT GPT πρέπει να ενημερώνονται με διαφάνεια για την ορθή χρήση του αλγορίθμου, για τις διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και για την ειλικρίνεια των πληροφοριών που παρέχονται.

Με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών και με την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών και κανονισμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πλοηγηθεί στις προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα οφέλη της.Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη και η χρήση των τεχνολογιών ΤΝ ευθυγραμμίζονται με τις ηθικές αρχές, τις κοινωνικές αξίες και την ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων.Μέσω υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς πρακτικών ΤΝ, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης, μετριάζοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις της και προωθώντας ένα δίκαιο και ισότιμο μέλλον.


Πηγές

H εικόνα αναπτύχθηκε από το Dall-E, με την εισαγωγή “Φτιάξτε μια ποπ εικονογράφηση ενός πορτρέτου της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ήταν ένα Android, με τα χρώματα και τα αστέρια της Ευρώπης”.

ChatGPT banned in Italy over privacy concerns, BBC, https://www.bbc.com/news/technology-65139406

Artificial intelligence: stop to ChatGPT by the Italian SA. Personal data is collected unlawfully, no age verification system is in place for children, GarantePrivacy, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870847

A European approach to artificial intelligence, European Commission, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence 

Media in the age of populism and polarization, We-Europeans project, https://www.youtube.com/watch?v=BLGZid0WB-I&t=535s 

General Data Protection Regulation (GDPR), Intersoft consulting, https://gdpr-info.eu/ 


chat gpt el
Κύλιση προς τα επάνω