Γεγονός ή ψέμα;

Ψευδείς ειδήσεις: Είναι ένας όρος που όλοι γνωρίζουν πλέον. Ψευδείς ειδήσεις, σκόπιμα διασκορπισμένη παραπληροφόρηση που αποσκοπεί στη χειραγώγηση των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος αυτών των ψευδών ειδήσεων έχει αυξηθεί τόσο ραγδαία όσο και ο αριθμός των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρούνται ως βασικοί χώροι “προέλευσης” των ψευδών ειδήσεων.

Fake news in times of war

False news about allegedly staged violations are spread in wars or crises on a regular basis. This is intended to play down acts of violence and their consequences or justifying them with alleged acts of atrocity by the other side. We encountered it several times in the past in connection with Russia’s war against Ukraine. For example, it was falsely claimed that victims of Russian attacks were not really injured at all, but had smeared themselves with jam or fake blood or were actors. Even old shootings or medical trainings were falsely used for disinformation. The same now happens in Israel – Hamas war.

Here a gas bottle explodes at a petrol station in Uzbekistan

Electric cars are dangerous and harmful to the environment

Συνέβη στη Σύρο…

Τα εμβόλια για το Covid-19 οδηγούν σε θάνατο.

Κύλιση προς τα επάνω