lowering vote age el

Συγγραφέας: Autokreacja

Με αφορμή σχεδόν κάθε εκλογική αναμέτρηση, ανεξαρτήτως χώρας, ανακύπτουν πολυάριθμα ερωτήματα στην κοινωνική συζήτηση. Τα περισσότερα από τα διλήμματα αφορούν προφανώς τους υποψηφίους ή τα κόμματα που συμμετέχουν σε μια συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, αλλά αξίζει επίσης να δώσουμε προσοχή στις συζητήσεις για πιο επίσημα ζητήματα.

Υπάρχουν πολλά τέτοια διλήμματα. Πρέπει να τιμωρείται η σκόπιμη μη συμμετοχή στις εκλογές; Ποιος εκλογικός νόμος είναι ο καλύτερος; Θα πρέπει να είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία; Τέλος, ποιο θα πρέπει να είναι το ελάχιστο όριο ηλικίας για την ενεργό συμμετοχή στις εκλογές; Σε αυτή την τελευταία πτυχή θα θέλαμε να επικεντρωθούμε, παρουσιάζοντας τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, καθώς και το ισχύον όριο ηλικίας εκλογής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις αλλαγών σε αυτή την πτυχή.

Τι γίνεται με τη μείωση της ηλικίας ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να τονιστεί ότι στην ΕΕ δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να καθορίζει από πάνω προς τα κάτω σε ποια ηλικία οι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν στις εκλογές.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τις αρχές των κρατών μελών, ακόμη και αν πρόκειται για εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ενδιαφέρον ότι το 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ορισμένες αλλαγές που σχετίζονται με τις λεγόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, οι οποίες θα υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ.Μία από τις προτάσεις ήταν η ιδέα της μείωσης της ηλικίας ψήφου στα 16 έτη. Στην πράξη, ωστόσο, στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, εξακολουθεί κανείς να μπορεί να ψηφίζει μόνο μετά την ηλικία των 18 ετών (το αργότερο την ημέρα των εκλογών), και αυτό ισχύει ουσιαστικά ανεξάρτητα από το για ποιες εκλογές (βουλευτικές, προεδρικές ή ευρωπαϊκές) μιλάμε.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από τον κανόνα των 18 ετών στην ΕΕ και ότι οι εξαιρέσεις γίνονται όλο και περισσότερες.Επί του παρόντος, οι 16χρονοι και οι 17χρονοι μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αυστρία (από το 2007!), τη Μάλτα και το Βέλγιο.Στις εθνικές εκλογές από την ηλικία των 17 ετών, μπορείτε να ψηφίσετε στην Ελλάδα.Το 2022, οι γερμανικές αρχές δεσμεύτηκαν επίσης να μειώσουν το δικαίωμα ψήφου στα 16 έτη στις ευρωεκλογές.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η ομάδα των χωρών της ΕΕ που αποφάσισαν να μειώσουν την ηλικία ψήφου δεν είναι ακόμη πολυάριθμη.

Παρόλα αυτά, συζητά το ενδεχόμενο να επιτραπεί η ψήφος στους 16- και 17χρονους, οι οποίοι εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε ανεπτυγμένη δημοκρατία και προκαλούν συνεχώς συναισθήματα.Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα υπέρ και κατά της μείωσης της ηλικίας ψήφου;

Επιχειρήματα υπέρ

Το κύριο επιχείρημα των υποστηρικτών της μείωσης του εκλογικού νόμου προκύπτει από την ίδια την ουσία της δημοκρατίας, δηλαδή την παροχή εξουσίας στα χέρια των πολιτών, και εμμέσως – του μεγαλύτερου (και επομένως του πιο αντιπροσωπευτικού) μέρους τους. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει την πλήρη κατάργηση του εκλογικού δικαιώματος, διότι ένα άτομο αναπτύσσεται σταδιακά και δεν μπορεί να αναμένεται από ένα μικρό παιδί να λαμβάνει αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρη τη χώρα.

Στην περίπτωση των 16χρονων, ωστόσο, συχνά μιλάμε για άτομα που έχουν πλήρη επίγνωση και συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας τους.

Μια ομάδα που αναφέρεται επανειλημμένα σε αυτό το πλαίσιο είναι οι ακτιβιστές του κλίματος, δηλαδή συχνά 16χρονοι και 17χρονοι, που συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης, η οποία αποτελεί ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος.Αν αυτοί οι άνθρωποι οργανώνουν εκατοντάδες δράσεις, διαμαρτυρίες ή συλλογές και γνωρίζουν την κλιματική απειλή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από πολλούς ενήλικες, γιατί να μην μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους με τη μορφή της ψήφου στις εκλογές;

Το δεύτερο επιχείρημα απορρέει από την ίδια την ηλικία αυτών των ανθρώπων και την προσπάθεια οι εκλογές να αντιπροσωπεύουν πραγματικά διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ηλικίες. Δεν είναι λίγες οι χώρες της ΕΕ που παλεύουν με τη γήρανση του πληθυσμού – οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα αυξανόμενο ποσοστό των πολιτών, γεγονός που μεταφράζεται και στις εκλογές.Το να επιτραπεί σε νεότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στις εκλογές θα αποτελούσε ένα είδος ισορροπίας σε αυτή την τάση.

Θα ενθάρρυνε επίσης τους πολιτικούς να εστιάσουν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις στο μέλλον και όχι μόνο στο παρόν, διότι οι σημερινοί 16χρονοι και 17χρονοι είναι αυτοί που θα αγωνιστούν με τις συνέπειες των επιλογών που κάνουν οι μεγαλύτεροι σήμερα γι’ αυτούς.

Το δεύτερο επιχείρημα πηγάζει από την ίδια την ηλικία αυτών των ανθρώπων και την προσπάθεια να αντιπροσωπεύουν οι εκλογές πραγματικά διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ηλικίες.

Δεν είναι λίγες οι χώρες της ΕΕ που παλεύουν με τη γήρανση του πληθυσμού – οι ηλικιωμένοι αποτελούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών, γεγονός που μεταφράζεται και στις εκλογές.Το να επιτραπεί σε νεότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στις εκλογές θα αποτελούσε ένα είδος ισορροπίας σε αυτή την τάση. Θα ενθάρρυνε επίσης τους πολιτικούς να εστιάσουν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις στο μέλλον και όχι μόνο στο παρόν, διότι οι σημερινοί 16χρονοι και 17χρονοι είναι αυτοί που θα αγωνιστούν με τις συνέπειες των επιλογών που κάνουν οι μεγαλύτεροι σήμερα γι’ αυτούς.

Ένα άλλο επιχείρημα σχετίζεται με την προσέλευση των ψηφοφόρων, η οποία σε πολλές χώρες της ΕΕ (εκτός αν η ψήφος είναι υποχρεωτική) μπορεί να είναι αρκετά μέτρια, με αποτέλεσμα οι βασικές αποφάσεις να λαμβάνονται πραγματικά μόνο από ένα μέρος (ακόμη και αν εξακολουθεί να είναι η πλειοψηφία) της κοινωνίας.Η μείωση του ορίου ηλικίας εκλογής θα αποτελούσε ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και για τη φωνή των νέων, γεγονός που θα μπορούσε να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές και να αναπτύξουν ένα είδος συνήθειας ψήφου, επηρεάζοντας θετικά τη συμμετοχή.

Επιχειρήματα κατά

Οι άνθρωποι που επικρίνουν την ιδέα της μείωσης του δικαιώματος ψήφου στα 16 έτη τονίζουν ότι δεν είναι άσκοπο το γεγονός ότι σχεδόν σε κάθε χώρα υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικίας από το οποίο μπορεί κανείς να αγοράσει αλκοόλ και τσιγάρα, να οδηγήσει αυτοκίνητο ή απλώς να συμμετάσχει στις εκλογές. Αν και, φυσικά, οι άνθρωποι αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και είναι δύσκολο να τεθεί ένα σαφές όριο ωριμότητας, τέτοιες σημαντικές αποφάσεις, όπως η επιλογή της εξουσίας στη χώρα, θα πρέπει να λαμβάνονται από ανθρώπους που έχουν επίγνωση των επιλογών τους και είναι αρκετά ώριμοι ώστε να κατανοούν τη σημασία και τις πιθανές συνέπειές τους.

Το ζήτημα της ωριμότητας εγείρει επίσης αμφιβολίες για το κατά πόσον οι νέοι αυτοί άνθρωποι δεν θα είναι πολύ επιρρεπείς στη χειραγώγηση από τους πολιτικούς, διότι χωρίς εμπειρία είναι πολύ πιο εύκολο να πιστέψει κανείς στις υποσχέσεις κάποιου, ακόμη και αν αυτές είναι λαϊκίστικες ή απλώς μη ρεαλιστικές. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την κλίμακα της παρουσίας των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ψευδείς ειδήσεις και οι μη επαληθευμένες πληροφορίες είναι πολύ συνηθισμένες.

Υπάρχει επίσης ένα διαρκές επιχείρημα ότι οι νέοι άνθρωποι απλώς δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, οπότε δεν θα ήθελαν ούτε να πάνε στις εκλογές. Ορισμένοι εξηγούν επίσης ότι η μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 έτη σε ορισμένες χώρες θα ήταν τυπικά δύσκολη, διότι θα απαιτούσε αλλαγή των διατάξεων του συντάγματος.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον;

Τα παραπάνω επιχειρήματα και των δύο πλευρών δείχνουν ότι είναι δύσκολο να βρεθούν μονοσήμαντες λύσεις και ότι ορισμένες ελπίδες και φόβοι απλώς δεν μπορούν να συμφιλιωθούν.

Σίγουρα, όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να επιθυμούν οι εκλογές να διεξαχθούν με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο και με την υψηλότερη δυνατή συμμετοχή.Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ανάγκη να διατηρηθούν ορισμένοι φραγμοί ασφαλείας και να αποτραπεί ο λαϊκισμός.

Χάρη στα πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα, τη δυνατότητα ελεύθερης διέλευσης των συνόρων ή την ευκολία στην επικοινωνία, όλο και περισσότεροι νέοι αισθάνονται συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινές αξίες της.

Οι νέοι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν πρέπει να υποτιμάται. Ως εκ τούτου, μπορεί να αναμένεται ότι στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον θα ληφθούν αποφάσεις για τη μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 έτη από άλλες χώρες, αν και φυσικά ο ρυθμός και η έκταση τέτοιων αλλαγών είναι δύσκολο να προβλεφθεί.Ωστόσο, αξίζει να θυμόμαστε ότι τέτοιες συζητήσεις (ακόμη και αν δεν είναι εύκολες) θα πρέπει να μας ενώνουν ως ευρωπαϊκή κοινωνία και όχι να μας χωρίζουν.

Ανεξάρτητα από την ηλικία.

Πηγές:

National Institutes of Health, “Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice“, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4020373/

lowering vote age el
Κύλιση προς τα επάνω