Ο λαϊκισμός και η άνοδος του στην Ευρώπη

Στη διαδικτυακή εκδήλωση We-Europeans Online Event στις 9 Νοεμβρίου 2022, ο Martin Mejstřík ενημέρωσε για τον λαϊκισμό και την άνοδό του στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός του λαϊκισμού, αλλά υπάρχουν κοινά σημεία. Μία από τις κυριότερες είναι ότι οι λαϊκιστές προσπαθούν να χωρίσουν την κοινωνία σε δύο ομάδες: “Ο λαός” και “η ελίτ” ή “οι άλλοι”. Ο Martin επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ της ανόδου του λαϊκισμού και της δυσλειτουργίας του συστήματος καθώς και της παρακμής των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την συμβολή του PhDr. Martin Mejstřík:

PhDr. Martin Mejstřík, Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Charles της Πράγας, Δημοκρατία της Τσεχίας

Ο PhDr. Martin Mejstřík είναι μέλος της μόνιμης ομάδας Extremism and Democracy, ECPR (European Consortium for Political Research) και διοργανωτής του συνεδρίου Populism της Πράγας. Ως επικεφαλής της ομάδας για την Τσεχική Δημοκρατία στο πρόγραμμα Horizon2020 “DEMOS Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe”, μαζί με συναδέλφους από 15 χώρες, διερεύνησε 17 λαϊκιστικά κόμματα και κινήματα στην Ευρώπη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εστιάζουν στον σημερινό ευρωπαϊκό λαϊκισμό σε συγκριτική προοπτική, στην ιταλική πολιτική και στον μετασχηματισμό των κομμουνιστικών κομμάτων.

Για να διαβάσετε περισσότερα από την κοινότητα πρακτικής We-Europeans – εγγραφείτε εδώ.

Ο λαϊκισμός και η άνοδος του στην Ευρώπη
Κύλιση προς τα επάνω