Ψυχοκοινωνική προσέγγιση: Επικοινωνία και κοινωνική ακρόαση σε πολωμένα πλαίσια
About Lesson

Θεωρία κοινωνικής επιρροής

Μέσα στην κοινωνική ψυχολογία είναι η θεμελιώδης θεωρία κοινωνικής επιρροής, η οποία εξετάζει πώς το κοινωνικό περιβάλλον ενός ατόμου και οι ενέργειες των άλλων μπορούν να το επηρεάσουν και να το επηρεάσουν. Η συμμόρφωση, η υπακοή και η πειθώ εμπίπτουν σε αυτήν τη θεωρία, δείχνοντας πώς οι άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται ως απάντηση στις κοινωνικές προσδοκίες και προσπαθούν να ευθυγραμμιστούν με τους γύρω τους.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτές τις τρεις πτυχές:

Συμμόρφωση

Conformity  … περιλαμβάνει άτομα που τροποποιούν τις πεποιθήσεις ή τις ενέργειές τους για να ευθυγραμμιστούν με τους υπάρχοντες κανόνες και τις προσδοκίες της ομάδας. Το κίνητρο για συμμόρφωση μπορεί να πηγάζει από πολλούς λόγους – που αναζητούν αποδοχή, φοβούνται την κοινωνική απόρριψη ή την υποτιθέμενη πολύτιμη γνώση της ομάδας. Ας υποθέσουμε ότι μια ομάδα φίλων είναι ενθουσιασμένη με ένα παιχνίδι. Ακόμα κι αν ένα άτομο δεν ενδιαφέρεται εντελώς, μπορεί να αισθάνεται υποχρεωμένο να συμμετέχει από φόβο μήπως χάσει.

Υπακοή

Obedience  … καθώς μια άλλη σημαντική πτυχή της κοινωνικής επιρροής περιστρέφεται γύρω από τον αντίκτυπο των στοιχείων εξουσίας στη συμπεριφορά των ατόμων. Οι άνθρωποι μπορεί να επιδεικνύουν υπακοή μέσω της συμμόρφωσης σε οδηγίες ή εντολές που εκδίδονται από άτομα σε θέσεις εξουσίας, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους απόψεις ή αξίες. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η συμμόρφωση με τις οδηγίες ενός προϊσταμένου σε επαγγελματικό περιβάλλον, ακόμα κι αν κάποιος μπορεί να έχει επιφυλάξεις ή εναλλακτικές απόψεις.

πειθώ

Persuasion… καθώς η τρίτη διάσταση της κοινωνικής επιρροής εστιάζει στην ικανότητα των ατόμων να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των άλλων. Μέσα από διάφορες στρατηγικές όπως η πειστική συλλογιστική, οι συναισθηματικές εκκλήσεις ή ακόμα και οι λεπτές μορφές εξαναγκασμού, τα άτομα επιδιώκουν να επηρεάσουν τις σκέψεις και τις πράξεις των γύρω τους. Η πειθώ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε τομείς που κυμαίνονται από τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ έως τις διαπροσωπικές σχέσεις και τον δημόσιο λόγο.

Οι πιθανοί κίνδυνοι μιας τέτοιας κοινωνικής επιρροής

<pΕνώ η κοινωνική επιρροή μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις, όπως η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συλλογικής δράσης, δεν είναι χωρίς πιθανά μειονεκτήματα. Η ανεξέλεγκτη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στην καταστολή της ατομικότητας και της κριτικής σκέψης, καταπνίγοντας την καινοτομία και την ανεξάρτητη σκέψη. Η υπερβολική υπακοή σε πρόσωπα εξουσίας μπορεί να διευκολύνει τη διαιώνιση επιβλαβών ή άδικων πρακτικών. Επιπλέον, οι τεχνικές πειθούς, όταν χρησιμοποιούνται κατάχρηση ή εφαρμόζονται με ανήθικο τρόπο, μπορούν να χειραγωγήσουν άτομα και να οδηγήσουν στην υιοθέτηση πεποιθήσεων ή συμπεριφορών που μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με τα καλύτερα συμφέροντά τους. Η κατανόηση της δυναμικής της κοινωνικής επιρροής παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα άτομα περιηγούνται στον κοινωνικό τους κόσμο.


Images by Freepik

Θεωρία κοινωνικής επιρροής
Join the conversation
Scroll to top