Ψυχοκοινωνική προσέγγιση: Επικοινωνία και κοινωνική ακρόαση σε πολωμένα πλαίσια

Ψυχοκοινωνική προσέγγιση: Επικοινωνία και κοινωνική ακρόαση σε πολωμένα πλαίσια

About Course

Αυτή η ενότητα στοχεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική κριτική, προκειμένου να καταδείξει από ψυχοκοινωνική προοπτική, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χειραγωγηθούμε ως άτομα που ζούμε σε μια ομάδα, οι οποίοι μπορούν να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν για ιδεολογικούς σκοπούς, τόσο στην πραγματικότητα όσο και εικονικός κόσμος.
Ψυχοκοινωνική προσέγγιση: Επικοινωνία και κοινωνική ακρόαση σε πολωμένα πλαίσια
Scroll to top