Ψυχοκοινωνική προσέγγιση: Επικοινωνία και κοινωνική ακρόαση σε πολωμένα πλαίσια
About Lesson

Αναγνώριση του Πατριωτισμού

Ο εθνικισμός και ο πατριωτισμός διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνδέσεων των ατόμων με τη χώρα τους. Αυτές οι έννοιες συχνά εκμεταλλεύονται λαϊκιστές ηγέτες για να δημιουργήσουν μια αίσθηση ενότητας και ταυτότητας μεταξύ των οπαδών τους, ενώ ταυτόχρονα περιθωριοποιούν εκείνους που δεν μοιράζονται τα ίδια εθνικιστικά ή πατριωτικά αισθήματα.

Αναγνώριση του Πατριωτισμού:

  • Πηγάζει από την ιδέα ενός έθνους-κράτους, το οποίο διοικείται μέσω της πολιτικής εξουσίας.
  • Ο εθνικισμός χρησιμοποιεί διακριτικά σύμβολα όπως σημαίες, ύμνους και πατριωτικές εικόνες για να διακρίνει τα μέλη ενός έθνους.
  • Προάγει τον πατριωτισμό ενσταλάσσοντας την αίσθηση του ανήκειν και της ταύτισης με το έθνος.
  • Ο εθνικισμός περιλαμβάνει στοιχεία όπως η γλώσσα, οι παραδόσεις, οι πολιτισμοί και μερικές φορές η κοινή θρησκεία, που συμβάλλουν στην εθνική ταυτότητα.
  • Δυστυχώς, ο εθνικισμός μπορεί επίσης να προκαλέσει αισθήματα ανωτερότητας έναντι των πολιτών άλλων εθνών, οδηγώντας σε συγκρούσεις και πολέμους.
  • Δίνει έμφαση στην προτεραιότητα του εθνικού συμφέροντος έναντι των ατομικών συμφερόντων.

Αναγνώριση του Πατριωτισμού:

  • Ο πατριωτισμός περιλαμβάνει το αίσθημα υπερηφάνειας και πίστης προς τη χώρα του.
  • Συχνά αποδίδει μεγάλη συναισθηματική και οικονομική αξία σε ιστορικά αντικείμενα που συμβολίζουν την κληρονομιά του έθνους.
  • <liΟι πατριώτες τείνουν να εξυμνούν τους εθνικούς ήρωες και τους απελευθερωτές, μερικές φορές θεωρώντας τους ως την επιτομή του μεγαλείου.

  • Ωστόσο, οι ακραίες μορφές πατριωτισμού μπορούν να οδηγήσουν σε ρατσιστικές επιθέσεις σε όσους θεωρούνται αντιπατριωτικοί.

Οι λαϊκιστές ηγέτες εκμεταλλεύονται τον εθνικισμό και τον πατριωτισμό για να δημιουργήσουν ένα αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των οπαδών τους. Χειραγωγούν αυτές τις έννοιες για να δημιουργήσουν διαιρέσεις, χαρακτηρίζοντας όσους δεν ευθυγραμμίζονται με τα εθνικιστικά ή πατριωτικά ιδανικά τους ως ξένους ή ακατάλληλους.

Επιπλέον, οι λαϊκιστές ηγέτες χρησιμοποιούν τον εθνικισμό και τον πατριωτισμό για να αναδείξουν τις αντιληπτές αδικίες και να διεκδικήσουν θύματα για τη χώρα τους. Μπορούν να ισχυριστούν ότι το έθνος τους έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από άλλα έθνη ή καταπιέζεται από μια διεφθαρμένη ελίτ, προκαλώντας οργή και δυσαρέσκεια προς εκείνους που πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνοι. Η κατανόηση της περίπλοκης δυναμικής του εθνικισμού και του πατριωτισμού είναι ζωτικής σημασίας για την ανάλυση των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι λαϊκιστές ηγέτες.

 


Picture Victor Orban: Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Αναγνώριση του Πατριωτισμού
Join the conversation
Scroll to top