Πώς να ερευνήσετε ευαίσθητα και οικεία θέματα στο διαδίκτυο

Course Content
Συμπέρασμα
0/1
Επικοινωνία και αντιμετώπιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
About Lesson

Πώς να ερευνήσετε ευαίσθητα και οικεία θέματα στο διαδίκτυο

Είναι απολύτως απαραίτητο να διεξάγετε μια τέτοια έρευνα στο διαδίκτυο, ακολουθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές:

  • Επιτροπή Θεσμικού Ελέγχου: Πριν από την ανάληψη οποιουδήποτε ερευνητικού έργου, πρέπει να λάβετε έγκριση από το Συμβούλιο Θεσμικής Επισκόπησης (IRB) ή την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας,
  • Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα: Διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται,
  • Ερευνητικά εργαλεία: Χρήση κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων, όπως συμφωνιών ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας, εργαλείων διαδικτυακής έρευνας και ασφαλών συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων,
  • Συναίνεση μετά από ενημέρωση: Λήψη συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση από τους συμμετέχοντες και εξήγηση του σκοπού της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων ή οφελών,
  • Κατάλληλη γλώσσα και τόνος: Χρησιμοποιήστε κατάλληλη γλώσσα και τόνο κατά τη σύνταξη των ερωτήσεων, με ευαισθησία στις πολιτισμικές και έμφυλες διαφορές που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα άνεσης των συμμετεχόντων,
  • Εξέταση των ηθικών επιπτώσεων: Εξετάστε τις ηθικές επιπτώσεις της έρευνάς σας και αποφύγετε την πρόκληση βλάβης ή άγχους στους συμμετέχοντες, – Ακολουθήστε τις νομικές και δεοντολογικές οδηγίες: Βεβαιωθείτε ότι η έρευνα ακολουθεί τις νομικές και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιοχή σας,
  • Ζητήστε τη γνώμη εμπειρογνωμόνωνs: Ζητήστε τη γνώμη και την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων στον τομέα για να ελαχιστοποιήσετε τους πιθανούς κινδύνους και βλάβες.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ιδιωτικότητα, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των συμμετεχόντων γίνονται σεβαστές καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας.

Πώς να ερευνήσετε ευαίσθητα και οικεία θέματα στο διαδίκτυο
Join the conversation
Scroll to top