Λαμβάνοντας μια δημόσια στάση κατά του λαϊκισμού και των λαϊκιστικών συνθημάτων
About Lesson

question markh

Αυτό-στοχασμός

Παρακαλώ θυμηθείτε την κατάσταση που σκεφτήκατε πριν. Φυσικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις σας από την προηγούμενη φορά.

Αυτό-στοχασμός
Join the conversation
Scroll to top