Αντιστέκοντας στον λαϊκισμό: Αναπτύσσοντας μια νέα θετική ιστορία
About Lesson

Σχετικά με την ενότητα

 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στο να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναγνωρίσετε, να αντισταθείτε και να αντιμετωπίσετε τους κινδύνους του λαϊκισμού για τη δημοκρατία μέσω της ανάπτυξης μιας νέας θετικής ιστορίας. Συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του λαϊκισμού και των αρνητικών επιπτώσεών του στην κοινωνία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν στρατηγικές για τον εντοπισμό αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης και τη διαφοροποίησή τους από αναξιόπιστες πηγές. Μέσω αυτής της ενότητας, θα αναπτύξετε αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντίσταση στη λαϊκιστική ρητορική και θα εντοπίσετε στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας νέας θετικής ιστορίας για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού μέσω της υιοθέτησης της κοινοτικής νοοτροπίας της ΕΕ. Αρχικά , αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους ο λαϊκισμός μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη δημοκρατία, και στη συνέχεια συλλογικές προσεγγίσεις που μπορούν να υπερασπιστούν τις δημοκρατίες της Ευρώπης έναντι του λαϊκισμού. Δεύτερον, συζητούνται στρατηγικές για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού που βασίζονται στην οικοδόμηση κοινοτήτων, την επικοινωνία και τη γνώση, ενώ ακολουθούν στρατηγικές για την αποτελεσματική αντίσταση στη λαϊκιστική ρητορική και δράση. Τέλος, η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας θετικής αφήγησης που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απήχησης του λαϊκισμού και στην ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Σχετικά με την ενότητα
Join the conversation
Scroll to top