Αντιστέκοντας στον λαϊκισμό: Αναπτύσσοντας μια νέα θετική ιστορία
About Lesson

Ας εξασκηθούμε

Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο να σας δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις ικανότητές σας όσον αφορά την αξιολόγηση αξιόπιστων πληροφοριών και τη σωστή πληροφόρηση. 

Οδηγίες

Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο θέμα που σας ενδιαφέρει και χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αξιολογήστε την αξιοπιστία των πληροφοριών που βρίσκετε σχετικά με το επιλεγμένο θέμα. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου, προχωρήστε βήμα προς βήμα και συμπληρώστε τα κουτάκια όταν τελειώσετε.

Ας εξασκηθούμε
Join the conversation
Scroll to top