Αντιστέκοντας στον λαϊκισμό: Αναπτύσσοντας μια νέα θετική ιστορία
About Lesson

Αναπτύσσοντας μια θετική ιστορία

Για να παραμείνουμε ισχυροί και ανθεκτικοί απέναντι στον λαϊκισμό απαιτείται η ανάπτυξη μιας νέας θετικής ιστορίας κατά του λαϊκισμού που θα επικεντρώνεται στις κοινές αξίες και προσδοκίες όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή υπόβαθρο (Noury & Roland, 2020). Αυτή η ‘ιστορία’ θα πρέπει να τονίζει τη σημασία της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μερικές στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας νέας θετικής ιστορίας και την αντιμετώπιση του λαϊκισμού

Προώθηση θετικών μηνυμάτων
Οι λαϊκιστές ηγέτες χρησιμοποιούν συχνά το φόβο, το θυμό και τον διαχωρισμό για να προσελκύσουν τους οπαδούς τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, είναι σημαντικό να προωθηθεί ένα θετικό και περιεκτικό μήνυμα που να τονίζει τις κοινές αξίες και προσδοκίες που μας ενώνουν, όπως μηνύματα που υπογραμμίζουν τη σημασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Jost et al., 2020).

Συμμετοχή σε διάλογο
Όπως προαναφέρθηκε, ο λαϊκισμός ευδοκιμεί στον διαχωρισμό των ατόμων και στην εξάπλωση της πόλωσης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, είναι σημαντικό να εμπλακούμε σε εποικοδομητικό διάλογο με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις (Blockman και Russack, 2020). Αυτό σημαίνει να ακούμε τις απόψεις τους (ακόμη και αν διαφέρουν από τις δικές μας) και να συνεργαζόμαστε για την εξεύρεση κοινού εδάφους και κοινών λύσεων.

Συνεργασία και σύνδεση
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο λαϊκισμός στοχεύει συχνά σε περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, ως αποδιοπομπαίους τράγους για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, είναι σημαντικό να συνεργαστούμε και να συνδεθούμε με διαφορετικές κοινότητες (Frieden, et al., 2012). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που προωθούν την πολιτιστική ενσωμάτωση, και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Μείνετε ενημερωμένοι
Οι λαϊκιστές ηγέτες χρησιμοποιούν συχνά παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι και να ελέγχετε τις πληροφορίες με βάση τα γεγονότα (Frieden, 2017).

 

Βασικά στοιχεία μιας θετικής ιστορίας κατά του λαϊκισμού

Ομοίως, ορισμένα βασικά στοιχεία μιας θετικής αφήγησης που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της απήχησης του λαϊκισμού και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν (Blockman and Russack, 2020):

Τονίστε τις κοινές αξίες και φιλοδοξίες
Μια θετική αφήγηση θα πρέπει να εστιάζει στις κοινές αξίες και προσδοκίες που ενώνουν τους πολίτες, όπως η επιθυμία για ελευθερία και ισότητα. Μέσω της έμφασης σε αυτές τις κοινές αξίες, μπορεί να αναπτυχθεί μια αίσθηση κοινού σκοπού και ταυτότητας που ξεπερνά τις πολιτικές διαιρέσεις.

Προώθηση της εποικοδομητικής συμμετοχής
Μια θετική αφήγηση θα πρέπει να ενθαρρύνει την εποικοδομητική συμμετοχή και τον διάλογο μεταξύ των πολιτών. Μέσω αυτού, θα πρέπει να ενισχύεται η ακρόαση διαφορετικών προοπτικών και ο σεβασμός των απόψεων των άλλων.

Αγκαλιάστε την ποικιλομορφία και την ένταξη
Μια θετική αφήγηση θα πρέπει να αγκαλιάζει την ποικιλομορφία και την ένταξη ως πηγές δύναμης και δημιουργικότητας. Αυτό σημαίνει να γιορτάζουμε τις διαφορές των ατόμων και να προωθούμε την κοινωνική συνοχή μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης.

Ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
Μια θετική αφήγηση θα πρέπει επίσης να τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Επομένως, για να αναπτύξουμε μια νέα θετική αφήγηση, πρέπει να συνεργαστούμε με πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς από διαφορετικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, του ακαδημαϊκού και του ιδιωτικού τομέα. Είναι θεμελιώδους σημασίας να οικοδομήσουμε εταιρικές σχέσεις και διασυνδέσεις που βασίζονται σε κοινές αξίες και προσδοκίες και που συνεργάζονται για την προώθηση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής προόδου. Παραμένοντας ισχυροί και ανθεκτικοί απέναντι στον λαϊκισμό και αναπτύσσοντας μια νέα θετική αφήγηση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία θα συνεχίσει να ευδοκιμεί και ότι οι κοινωνίες μας θα παραμείνουν ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς.


Sources: Icons by Freepik, winnievinzencesmall.smiles, Smashicons, Circlon Tech, Eucalyp, Freepik, and again Freepik

Αναπτύσσοντας μια θετική ιστορία
Join the conversation
Scroll to top