Αντιστέκοντας στον λαϊκισμό: Αναπτύσσοντας μια νέα θετική ιστορία
About Lesson

Ανακεφαλαίωση και δραστηριότητα ανάπτυξης

Σενάριο

Image by catalyststuff on Freepik

Φανταστείτε ότι είστε ηγέτης της κοινότητας Democracyville, μιας ποικιλόμορφης κοινότητας όπου ο λαϊκισμός έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Πιστεύετε ακράδαντα ότι μια αφήγηση που δίνει έμφαση στις κοινές αξίες και στόχους της ΕΕ, ενθαρρύνοντας την εποικοδομητική αλληλεπίδραση, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα και τονίζοντας την αξία της ανθεκτικότητας είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση αυτής της απήχησης. Επιλέγοντας επιλογές που ταιριάζουν με αυτά τα στοιχεία, θα δημιουργήσετε μια θετική ιστορία κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης.

Οδηγίες

Επιλέξτε τη λύση που ταιριάζει περισσότερο στο δεδομένο στοιχείο αφού διαβάσετε κάθε περίπτωση. Σημειώστε το γράμμα της απάντησης που επιλέξατε για όλα τα θέματα!

1 – Δώστε έμφαση στις κοινές αξίες και φιλοδοξίες:

A: Αφαιρείτε τον ευατό σας από τα πολιτικά ζητήματα αγνοώντας τα και επικεντρώνοντας την προσοχή σας μόνο στην οικονομική επέκταση.

B: Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να συζητούν με σεβασμό τα θέματα προκειμένου να καταλήξουν σε συναίνεση και να προωθήσουν κοινούς στόχους.

Γ: Αγνοείτε τυχόν πιθανές ομοιότητες μεταξύ ανταγωνιστικών πολιτικών ομάδων και χαρακτηρίστε τις ως αντιπάλους.


2 – Προωθείτε την εποικοδομητική δέσμευση:

A: Πραγματοποιείτε δημόσια φόρουμ όπου οι κάτοικοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους και να συμμετέχουν σε αξιόλογες συζητήσεις για να ενθαρρύνετε την εποικοδομητική δέσμευση.

B: Για να διατηρήσετε την ενότητα και να αποτρέψετε πιθανές συγκρούσεις, καταστέλλετε τις αντίθετες απόψεις.

Γ: Για να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις, αποθαρρύνετε τους πολίτες από το να συμμετέχουν σε πολιτικές συζητήσεις.


3 – EΑγκαλιάστε την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση:

A: Προωθείτε το διαχωρισμό με τη δημιουργία ξεχωριστών κοινοτήτων με βάση το φυλετικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο.

B: Εφαρμόζετε αυστηρούς κανόνες αφομοίωσης για να διασφαλίσετε την συμμόρφωση με τον κυρίαρχο πολιτισμικό κανόνα.

Γ: CΓιορτάζετε την πολιτιστική πολυμορφία διοργανώνοντας φεστιβάλ και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν ποικίλες παραδόσεις και πρακτικές.


4 – Αναπτύξτε την ανθεκτικότητα:

A: Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να αποδεχτούν την αλλαγή, να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αντλήσουν μαθήματα από το παρελθόν.

B: Αποποιείστε την ευθύνη για λάθη και αποδίδετε τυχόν αποτυχίες σε εξωτερικές δυνάμεις.

C: Για να αποτρέψετε μελλοντικές διαταραχές, αποθαρρύνετε την καινοτομία και διατηρείτε το ‘status quo’.


Αξιολόγηση

Τώρα προσθέστε τους βαθμούς όλων των απαντήσεών σας και διαβάστε την αντίστοιχη αξιολόγηση παρακάτω:

Θέμα A B Γ
1 – Δώστε έμφαση στις κοινές αξίες και φιλοδοξίες 2 3 1
2 – Προωθείτε την εποικοδομητική δέσμευση 3 2 1
3 – Αγκαλιάστε την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση 1 2 3
4 – Αναπτύξτε την ανθεκτικότητα 3 1 2

12 έως 10 βαθμοί: Συγχαρητήρια! Ήσασταν αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη μιας θετικής ‘ιστορίας’ που αντιτίθεται στην απήχηση του λαϊκισμού και αυξάνει τη δημοκρατική ανθεκτικότητα.

9 έως 6 βαθμοί:Καλή δουλειά! Η θετική σας ‘ιστορία’ έχει δυνατότητες, αλλά μπορεί να βελτιωθεί εάν ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα βασικά στοιχεία.

5 ή λιγότερο: Συνεχίστε την εξάσκηση! Η ιστορία σας πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά εάν θέλετε να αντιμετωπίσετε με επιτυχία την απήχηση του λαϊκισμού και να ενθαρρύνετε τη δημοκρατική ανθεκτικότητα.

Ανακεφαλαίωση και δραστηριότητα ανάπτυξης
Join the conversation
Scroll to top