Ας μιλήσουμε για τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό
About Lesson

Περαιτέρω ανάγνωση

Kitschelt, H., & McGann, A. J. (1997). The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis. University of Michigan Press.

Fitzi, G., Mackert, J., & Turner, B. S. (2018). Populism and the Crisis of Democracy: Volume 1: Concepts and Theory. Routledge.

Περαιτέρω ανάγνωση
Join the conversation
Scroll to top