Ας μιλήσουμε για τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό
About Lesson

Περίληψη

Ο λαϊκισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση (σχολείο, δουλειά, γραφείο κ.λπ.) μπορείτε να έρθετε σε επαφή με λαϊκιστικές ομιλίες. Εάν δεν το αναγνωρίζετε, κινδυνεύετε να δώσετε αξιοπιστία σε πληροφορίες και δεδομένα που θα μπορούσαν να παραμορφωθούν και να παραποιηθούν. Η καλή γνώση του φαινομένου, η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αντιμετώπισή του και την αναχαίτισή του, σημαίνει συμβολή στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών, καθιστώντας ξεκάθαρη τη διαφορά μεταξύ υγιούς πολιτικού ανταγωνισμού και χειραγώγησης, μεταξύ ελευθερίας της γνώμης και διάδοσης ψευδών και προκλητικών. Νέα. Παρόμοιος λόγος πρέπει να γίνει και για τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες, οι οποίες παρά τις κάποιες διαφορές με τον λαϊκισμό, τείνουν να προσλαμβάνουν παρόμοια χαρακτηριστικά με παρόμοιους στόχους, αν και με βάση πιο ακριβείς πολιτικές ιδέες. Η ενότητα, επομένως, προσπάθησε να παρέχει μια επισκόπηση της γνώσης και των εργαλείων, προκειμένου να επιτρέψει σε όλους να έχουν τα εργαλεία για να οικοδομήσουν μαζί μια υγιέστερη και πιο συνειδητή κοινωνία, από δημοκρατική και πολιτική άποψη.


Ακούστε την συμβολή του PhDr. Martin Mejstřík σχετικά με τον ορισμό του λαϊκισμού και γιατί ο λαϊκισμός αυξάνεται στην Ευρώπη.

Τι νομίζετε; Συμφωνείτε? Θα προσέθατε κάτι σε αυτά που είπε;

Περίληψη
Join the conversation
Scroll to top