Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάβρωση της ιθαγένειας και πώς μπορεί να προκαλέσει λαϊκισμό

Course Content
Συμπέρασμα
0/1
Αναφορές και περαιτέρω μελέτη
0/2
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των πολιτών και στρατηγικές ενεργοποίησης
About Lesson

Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάβρωση της ιθαγένειας και πώς μπορεί να προκαλέσει λαϊκισμό

Εικόνα από atlascompany στο Freepik

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κοινή έννοια της ιθαγένειας συνεπάγεται επίσης ένα αίσθημα σεβασμού και αποδοχής προς τα άλλα μέλη της κοινωνίας ή της ομάδας που ανήκουν, ανεξάρτητα από τη δική τους εθνική ιθαγένεια. Οι κοινωνίες μας βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με ζητήματα ενσωμάτωσης και πολυπολιτισμικότητας, καθώς η μετανάστευση διατηρεί τη θέση της ως τρέχουσα πρακτική μεταξύ του σύγχρονου λαϊκισμού. Με αυτό, προβλήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάβρωση της ιθαγένειας μπορούν να αναδυθούν και στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση λαϊκιστικών κινημάτων.

Ο λαϊκισμός ως πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο αντιπροσωπεύει την αξίωση υπεράσπισης των συμφερόντων των λαών μιας χώρας έναντι μιας θεωρούμενης ελίτ ή ενός κατεστημένου. Μια συνήθης πλάνη σε αυτό το επιχείρημα αποκαλύπτεται καθώς οι λαϊκιστές ηγέτες σύντομα πολλαπλασιάζουν την ιδέα της υπεράσπισης των συμφερόντων των ανθρώπων που ανήκουν σε μια χώρα. Αυτό σε συνδυασμό με αντιμεταναστευτικό λόγο και πολιτικές μπορεί να υποκινήσει αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού και διάβρωσης της ιθαγένειας, από μέλη της κοινότητας που μπορεί να μην είναι πλήρως πολίτες της χώρας αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας μπορεί να αρχίσει να επιδεινώνει τα αισθήματα δυσαρέσκειας, περιθωριοποίησης και στέρησης των δικαιωμάτων.

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τους φυσικά γεννημένους πολίτες της χώρας, των οποίων το περιεχόμενο όσον αφορά τους μετανάστες μπορεί να γίνει αρνητικό. Όλα αυτά μπορούν να τροφοδοτήσουν λαϊκιστικά κινήματα με τους εξής τρόπους:

Οικονομικά παράπονα:

Η οικονομική ανισότητα και η φτώχεια μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικά παράπονα μεταξύ περιθωριοποιημένων ομάδων. Όταν τα άτομα και οι κοινότητες αισθάνονται ότι μένουν πίσω ή ότι αποκλείονται από τις οικονομικές ευκαιρίες που δίνονται για παράδειγμα στους μετανάστες, μπορεί να στραφούν σε κάποια λαϊκιστικά κινήματα που υπόσχονται να αντιμετωπίσουν αυτά τα οικονομικά παράπονα και να αποκαταστήσουν την αίσθηση οικονομικής ασφάλειας και δικαιοσύνης,

Πολιτική στέρηση του δικαιώματος ψήφου:

Η διάβρωση της ιθαγένειας μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα πολιτικής αποστέρησης ορισμένων ομάδων. Όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή το δικαίωμα ακρόασης από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, υπονομεύονται ή αγνοούνται, μπορεί να αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα. Τα λαϊκιστικά κινήματα μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτά τα αισθήματα στέρησης των δικαιωμάτων, ισχυριζόμενα ότι εκπροσωπούν τη φωνή του λαού και προσφέροντας απλές λύσεις σε πολύπλοκα πολιτικά προβλήματα,

Πολιτιστική ταυτότητα και εθνικισμός:

Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με τη μορφή πολιτιστικής περιθωριοποίησης ή αντιλαμβανόμενων απειλών για την εθνική ταυτότητα. Όταν τα άτομα αισθάνονται ότι η πολιτιστική ή εθνική τους ταυτότητα απειλείται ή υποτιμάται, μπορεί να αναζητήσουν καταφύγιο σε λαϊκιστικά κινήματα που υπόσχονται να αποκαταστήσουν ή να προστατεύσουν την πολιτιστική ή εθνική τους ταυτότητα. Τα λαϊκιστικά κινήματα μπορεί να χρησιμοποιούν τον εθνικισμό ή την ιθαγενιστική ρητορική για να απευθυνθούν σε αυτά τα συναισθήματα, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως υπερασπιστές του “αληθινού” ή “αυθεντικού” πολιτισμού ή έθνους έναντι των αντιληπτών απειλών από τους ξένους ή τις ελίτ.

Απώλεια της κοινωνικής συνοχής:

Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάβρωση της ιθαγένειας μπορούν επίσης να αποδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή εντός μιας κοινωνίας. Όταν τα άτομα και οι κοινότητες αισθάνονται αποκλεισμένα ή περιθωριοποιημένα, οι κοινωνικοί δεσμοί και η εμπιστοσύνη μπορεί να διαβρωθούν, οδηγώντας σε διαιρέσεις και πόλωση. Τα λαϊκιστικά κινήματα μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτές τις διαιρέσεις παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως σωτήρες του “πραγματικού” ή “αληθινού” λαού και καθιστώντας ορισμένες ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι μειονότητες ή οι ελίτ, αποδιοπομπαίους τράγους ως την πηγή των κοινωνικών προβλημάτων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα λαϊκιστικά κινήματα είναι σύνθετα και πολύπλευρα και ότι οι αφορμές για την εμφάνισή τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο και τις συνθήκες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάβρωση της ιθαγένειας δεν είναι οι μοναδικοί παράγοντες που συμβάλλουν στον λαϊκισμό, αλλά μπορεί να αποτελούν σημαντικούς υποκείμενους παράγοντες που δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να αποκτήσουν τα λαϊκιστικά κινήματα υποστήριξη και δυναμική.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάβρωση της ιθαγένειας και πώς μπορεί να προκαλέσει λαϊκισμό
Join the conversation
Scroll to top