Η σημαντικότητα του να προσφέρεις απλές δεξιότητες

Course Content
Συμπέρασμα
0/1
Αναφορές και περαιτέρω μελέτη
0/2
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των πολιτών και στρατηγικές ενεργοποίησης
About Lesson

Η σημαντικότητα του να προσφέρεις απλές δεξιότητες

Για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και να διαδώσουμε πλήρως τις γνώσεις σχετικά με την ιθαγένεια και το τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης, πρέπει επίσης να υπάρξει συμφωνία σχετικά με τη σημασία της παροχής των βασικών δεξιοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως ο αλφαβητισμός, ο αριθμητισμός, οι ψηφιακές ή τεχνολογικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για κάθε μαθησιακή διαδικασία και κυρίως για την ενσωμάτωση όλων των μελών της κοινωνίας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Αλφαβητισμός και αριθμητική ικανότητα

Alphabet
Image by Freepik

Όσον αφορά τον γραμματισμό και τον αριθμητισμό, δηλαδή την ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και εκτέλεσης βασικών μαθηματικών πράξεων, το 2015 οι αξιολογήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν ήδη ότι το 99,1% του πληθυσμού έχει τουλάχιστον το βασικό επίπεδο γραμματισμού και παρόλο που τα επίπεδα γραμματισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός της ΕΕ δεν ξεπερνούν ακόμη το 50%, δεν αποτελούν υποχρεωτική προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να ενταχθεί πλήρως στην εκπαίδευση του πολίτη. Ως εκ τούτου, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός θεωρείται κατάλληλος για την εκπαίδευση του πολίτη.

Ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες

Image by Freepik

Η παγκόσμια πανδημία που ανάγκασε τον κόσμο να παραμείνει κλειδωμένος για το μεγαλύτερο μέρος του έτους 2020 και 2021, ανέδειξε την ήδη γνωστή σημασία της κατοχής ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων όχι μόνο για εργασιακούς σκοπούς αλλά και για ευκαιρίες μάθησης. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2021, το 54% των ατόμων στην ΕΕ ηλικίας 16 έως 74 ετών θα έχουν τουλάχιστον βασικές γενικές ψηφιακές δεξιότητες. Το όραμα της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει ως στόχο το 80% των πολιτών της ΕΕ ηλικίας 16-74 ετών να έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.13 Η πρόσβαση σε πληροφορίες και η απόκτηση δεξιοτήτων όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες πρέπει να διευρυνθεί είτε μέσω εθνικών κυβερνητικών προγραμμάτων είτε μέσω της δημιουργίας μιας τοπικής διαδικτυακής τάξης από την οποία κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και βοήθεια για την πλοήγηση στο διαδίκτυο και να έχει πρόσβαση όχι μόνο στην εκπαίδευση σχετικά με την ιθαγένεια αλλά και σε οποιαδήποτε πληροφορία θα ήθελε.

Η σημαντικότητα του να προσφέρεις απλές δεξιότητες
Join the conversation
Scroll to top