Εισαγωγή στην έννοια της ιθαγένειας

Course Content
Συμπέρασμα
0/1
Αναφορές και περαιτέρω μελέτη
0/2
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των πολιτών και στρατηγικές ενεργοποίησης
About Lesson

Εισαγωγή στην έννοια της ιθαγένειας

Η ιθαγένεια είναι μια πολύπλευρη έννοια που ορίζει τη νομική και κοινωνική ένταξη ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη χώρα ή έθνος, η οποία συνεπάγεται ορισμένα δικαιώματα, ευθύνες και προνόμια. Περιλαμβάνει αστικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις και έχει σημαντικές συνέπειες για το καθεστώς και τη συμμετοχή ενός ατόμου σε μια κοινωνία.

Η έννοια της ιθαγένειας έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας και έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, διαμορφωμένη από νομικούς, ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Οι μελετητές έχουν εξετάσει την έννοια της ιθαγένειας από διάφορες οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών και πολιτικών. Για παράδειγμα, ο Marshall (1950)6υποστήριξε ότι η ιθαγένεια αποτελείται από αστικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και ότι η επέκταση των δικαιωμάτων του πολίτη υπήρξε σημαντική πτυχή της σύγχρονης κοινωνικής προόδου. Η Arendt (1951)7 διερεύνησε τη σχέση μεταξύ ιθαγένειας και ελευθερίας, τονίζοντας τη σημασία της πολιτικής συμμετοχής στον καθορισμό του καθεστώτος της ιθαγένειας. Επιπλέον, ο Bauböck (1994)8 εξέτασε την έννοια της πολλαπλής ιθαγένειας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του διεθνισμού, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ιθαγένεια ως συνδεδεμένη με ένα μόνο έθνος-κράτος.

Treaty of Maastricht
The 1992 Treaty of Maastricht on display in Rome in 1997.
Image from Wikimedia Commons

Νομικά έγγραφα και κυβερνητικοί ιστότοποι παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την έννοια της ιθαγένειας. Όσον αφορά την ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπογράφηκε το 1992, ήταν το πρώτο νομικό έγγραφο της ΕΕ που εισήγαγε την έννοια αυτή και την κατέστησε αναπόσπαστο μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που υπογράφηκε το 1957, καθιερώνει το δικαίωμα στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) διαβεβαιώνει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ιθαγένεια και ότι κανείς δεν πρέπει να στερείται αυθαίρετα την ιθαγένειά του.

 


Ώρα για προβληματισμό

<pΣας καλούμε να προβληματιστείτε και να σκεφτείτε την έννοια της ιθαγένειας, της αίσθησης της κοινότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού.

 

Παράδειγμα:

Θα θέλαμε να δώσουμε ένα πρακτικό παράδειγμα της ταινίας The Terminal, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του νεκρού πατέρα του. Καθώς φτάνει στη Νέα Υόρκη, η χώρα του μπαίνει σε πόλεμο, γεγονός που τον καθιστά πολίτη καμίας χώρας χωρίς επίσημο διαβατήριο. Λόγω της έλλειψης επίσημων εγγράφων υπηκοότητας, δεν μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκτός από την ιστορία αυτού του ανθρώπου, αναδεικνύει πώς η κατοχή βασικών δεξιοτήτων, όπως η γνώση της γλώσσας, καθώς και οι δεξιότητες του πολίτη, όπως η αποδοχή, οι αξίες του πολίτη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προθυμία να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή κάποιου άλλου, ακόμη και αν δεν μοιράζονται απαραίτητα εκ των προτέρων τις ίδιες αξίες ή το ίδιο υπόβαθρο.


Να προβληματιστούν σχετικά με τις τυπικές πτυχές της ιθαγένειας και τις αξίες του πολίτη.

  • Να διερευνήσουν τη σημασία της καλλιέργειας της αίσθησης της κοινότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού για τα άλλα μέλη της κοινωνίας.
  • Θα πρέπει τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι πολίτες να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην προώθηση της ανεκτικότητας απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνοτικές ομάδες;
  • Αναλύστε πώς οι βασικές δεξιότητες, όπως η γνώση της γλώσσας, και οι δεξιότητες του πολίτη, όπως η αποδοχή, οι αξίες του πολίτη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προθυμία να βοηθήσετε τους άλλους, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή κάποιου άλλου, ακόμη και όταν δεν μοιράζονται εκ των προτέρων τις ίδιες αξίες ή το ίδιο υπόβαθρο.

Παρέχετε πραγματικές περιπτώσεις για να υποστηρίξετε τη θέση σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα “Σχόλια” αυτού του κεφαλαίου για να ανταλλάξετε απόψεις με άλλους σχετικά με αυτό το θέμα.

Εισαγωγή στην έννοια της ιθαγένειας
Join the conversation
Scroll to top