Onderzoek naar kunstmatige intelligentie in het tijdperk van het populisme

Auteur: European Institute for Diplomacy & Policy, the Netherlands

Technologische ontwikkeling en vooruitgang hebben uiteindelijk bijna elk aspect van het leven van mensen over de hele wereld veranderd en revolutionair veranderd: van de manier waarop ze werken, ze communiceren met elkaar, ze kopen producten of diensten en de manier waarop ze reizen.

In de afgelopen jaren is de term “kunstmatige intelligentie” – het vermogen van een digitale computer of computergestuurde robot om taken uit te voeren die gewoonlijk worden geassocieerd met intelligente wezens, ook wel bekend als A.I. – dominant geworden, zowel op internationaal als op Europees niveau. De term wordt ook vaak toegepast op het project van het ontwikkelen van systemen die zijn begiftigd met de intellectuele processen die kenmerkend zijn voor mensen, zoals het vermogen om te redeneren, betekenis te ontdekken, te generaliseren of te leren van ervaringen uit het verleden.

A.I gaat echter veel verder dan deze betekenis, aangezien het ook in grote mate invloed heeft op de wereld van de politiek en het besluitvormingsproces. Dus de vragen die opkomen zijn: “Wat is tegenwoordig het geheime verband tussen A.I en populisme? Kan A.I worden gebruikt als instrument voor populistische bewegingen?”

In de eerste plaats kiezen populistische bewegingen bewust voor vereenvoudigde verhalen en emotionele oproepen om acceptatie en erkenning van de publieke opinie te krijgen. Tegenwoordig zijn desinformatie, nepnieuws en manipulatie van de mensen een gangbare praktijk en helaas is A.I daar rechtstreeks mee verbonden. Om preciezer te zijn: sommige algoritmen op sociale media (Facebook, Twitter en Telegram) kunnen het verhaal van populisten verbeteren en zo bijdragen aan de verspreiding van specifieke ideeën en waarden.

Bovendien heeft AI de neiging om bepaalde banen te vervangen door robots, machines en automatische systemen in het algemeen, waardoor veel mensen hun baan verliezen; zich financieel onstabiel en onzeker voelen over de toekomst. In veel Europese landen zijn populistische bewegingen verschenen als een veelbelovend antwoord op die sociale klachten, terwijl ze de bescherming van de arbeidersklasse en de rechten van werknemers bovenaan hun politieke discours zetten.

De voordelen van AI-technologie zijn niet gelijk verdeeld over de samenleving als geheel en veel mensen hebben nog steeds geen toegang tot technologische hulpmiddelen. Het is heel gebruikelijk dat populisten kritiek hebben op de concentratie van AI-macht in de handen van een paar mensen (elite) en daarom strijden voor meer sociale gelijkheid en inclusie.

Een andere interessante dimensie is het gebrek aan transparantie en verantwoording in AI-technologie, aangezien veel berichten behoorlijk controversieel zijn, vooral als het om politieke inhoud gaat. Bijgevolg zijn populistische partijen geneigd sterke bezwaren te uiten tegen het ondoorzichtige karakter van AI-systemen, om zo het zogenaamde “democratisch tekort” te vermijden.

Afgezien van de hierboven genoemde zorgen, moet echter altijd in gedachten worden gehouden dat A.I een echt positieve invloed kan hebben op de arbeidsmarkt, door sociale ongelijkheden aan te pakken, het besluitvormingsproces te verbeteren en in wezen het dagelijks leven van miljoenen mensen te vergemakkelijken. De relatie tussen AI en populisme is multidimensionaal en behandelt veel verschillende politieke, economische en sociale aspecten, terwijl populisten soms AI gebruiken als een hulpmiddel om de verloren tijd in te halen.

Een van de grootste uitdagingen van tegenwoordig is dat de werkelijkheid zich vermengt met de kunstmatige werkelijkheid en dat het steeds moeilijker wordt om ze te onderscheiden. Mensen en gemeenschappen moeten altijd voorzichtig blijven als het gaat om het kiezen en nemen van een belangrijke beslissing. Het is van het grootste belang om de balans te vinden tussen AI en populisme, door middel van kritisch denken, democratische dialoog, samenwerking en participatie.


Referenties:

Onderzoek naar kunstmatige intelligentie in het tijdperk van het populisme
Schuiven naar boven