Sterk tegen populisme!

Sterk tegen populisme!

Hoe reageren wanneer een college, klant, student populistische stellingen verkondigt? Hoe kan men zelfverzekerd en gepast omgaan met populistische uitspraken? Wat kan er gedaan worden tegen online geweld? Velen van ons worden in hun beroeps- en privé-context geconfronteerd met moeilijke posities. Als we pleiten voor democratie en de toekomst van onze samenlevingen, komen we soms voor moeilijke situaties te staan.

De workshop We-Europeans, die van 13 tot 15 juni 2022 in Leipzig (Duitslands) plaatsvond, bood achtergrondinformatie over populisme en populistische retoriek, praktische tips e mogelijke methoden om daar iets tegen te doen , en ruimte voor uitwisseling en netwerken tussen de 20 deelnemers uit zeven Europese landen

Martin Mejstřík van de Praagse Karelsuniversiteit informeerde tijdens de We-Europeans training in Leipzig over de ontwikkeling op het gebied van het populisme in Europa.

Magdalena Scharf van de Deutsche Toleranzstiftung en Lydia Aufschlager van de Wisamar Bildungsgesellschaft gaven advies en deden praktische oefeningen over het tegengaan van populisme

Josephine Ballon van HateAid gaf informatie over online geweld en hoe dit kan worden bestreden

Mathias Hamann van het Instituut für Kommunikation und Gesellschaft hield zich bezig met populistische retoriek en leidde de deelnemers praktisch op in het tegengaan daarvan.

Naast de theoretische inbreng en de praktische training in de workshops was er veel gelegenheid voor een uitwisseling tussen de deelnemers met betrekking tot het populisme in de verschillende landen, hoe zij met het populisme werden geconfronteerd, wie door populistische bewegingen wordt bereikt, redenen voor de opkomst van het populisme en in hoeverre het populisme een bedreiging voor de samenleving is.


De driedaagse training diende als startpunt voor de We-Europeans Community of Practice, die open staat voor iedereen die in zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met populisme. We kijken ernaar uit om de uitwisseling voort te zetten in het Community-gedeelte van de website. Daar zijn ook de in Leipzig gehouden presentaties te vinden.

Schuiven naar boven