Murem przeciwko populizmowi!

Murem przeciwko populizmowi!

Jak zareagować, gdy kolega, klient, student… wygłasza populistyczne tezy? Jak pewnie i we właściwy sposób radzić sobie z demagogicznymi wypowiedziami?  Co można zrobić z problemem internetowej agresji? Wielu z nas staje przed podobnymi trudnościami w pracy i życiu prywatnym. Jeśli opowiadamy się za demokracją i lepszą przyszłością naszych społeczeństw, mamy czasem twardy orzech do zgryzienia.

Warsztaty We-Europeans, które odbyły się w dniach 13 – 15 czerwca 2022 r. w Lipsku, w Niemczech, dostarczyły informacji na temat populizmu i retoryki populistycznej, praktycznych wskazówek i metod przeciwdziałania temu zjawisku, jak również przestrzeni do dyskusji i networkingu wśród 30 uczestników z siedmiu krajów europejskich.

Martin Mejstřík z Uniwersytetu Karola w Pradze poinformował na szkoleniu We-Europeans w Lipsku o rozwoju badań dotyczących populizmu w Europie.

Magdalena Scharf z Deutsche Toleranzstiftung i Lydia Aufschlager z Wisamar Bildungsgesellschaft udzielały porad i prowadziły praktyczne ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania populizmowi.

Josephine Ballon z HateAid przedstawiła informacje na temat przemocy w sieci i sposobów na przeciwdziałanie jej.

Mathias Hamann z Institut für Kommunikation und Gesellschaft zajmował się retoryką populistyczną i szkolił uczestników w praktycznym zwalczaniu jej.

Oprócz teoretycznych i praktycznych zajęć warsztatowych, uczestnicy mieli wiele okazji do wymiany poglądów na temat populizmu w różnych krajach; opowiedzieli w jakich sytuacjach zetknęli się z zachowaniami tego typu, do kogo docierają ruchy populistyczne, jakie są przyczyny wzrostu populizmu i w jakim stopniu stanowi on zagrożenie dla społeczeństwa.


Trzydniowe szkolenie posłużyło jako punkt wyjścia dla We-Europeans Community of Practice, która jest otwarta dla wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej lub wolontariackiej stykają się z populizmem. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację wymiany w części społecznościowej strony internetowej. Tam też można znaleźć prezentacje z Lipska.

Przewiń na górę