Allgemein

When to intervene, and when not to intervene When to intervene … While it may be impossible to change the mind of the sloganeer themselves, engaging in the discussion serves a broader purpose. By intervening and offering alternative perspectives, it is possible to prevent others from blindly adopting the populist opinion. This is particularly important […]

Auteur: Dr. Rafaela Orphanides Organisatie : Eurosuccess Consulting, Cyprus Door de verwevenheid van kunstmatige intelligentie (AI) en desinformatie is een ingewikkeld netwerk ontstaan dat verbonden is met de groei van het populisme in het tijdperk van een overdaad aan informatie [1] . Terwijl landen omgaan met de gevolgen van deze onderling verbonden gebeurtenissen, ontstaat er […]

ChatGPT is overal en in veel artikelen wordt besproken of het een risico of een voordeel is. Italië heeft het tijdelijk verbannen , en er is door veel autoriteiten een kritische evaluatie gestart. ChatGPT is een hulpmiddel voor natuurlijke taalverwerking, aangedreven door AI-technologie waarmee u mensachtige gesprekken kunt voeren, en heeft feitelijk de manier veranderd […]

We hebben allemaal wel eens gehoord van nepnieuws. Ongetwijfeld hebben mondialisering en democratisering een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen ervan. We moeten niet vergeten dat nepnieuws een sociaal fenomeen is, maar geen enkel sociaal fenomeen bestaat onafhankelijk van het hele sociale systeem waarvan het deel uitmaakt. [1] We kunnen dus bedenken dat het idee […]

Een natuurlijke stap in de democratie of een risico van opkomst van het populisme Bij vrijwel elke verkiezing, ongeacht het land, rijzen er talloze vragen in het maatschappelijke debat. De meeste dilemma’s hebben uiteraard betrekking op de kandidaten of partijen die aan een bepaalde verkiezing deelnemen, maar het is ook de moeite waard om aandacht […]

Geplaatst op Geplaatst in Allgemein

Europa, ooit beschouwd als een continent van eenheid en samenwerking, heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met verschillende sluimerende conflicten. De aanhoudende geschillen tussen Cyprus en Turkije, het nu opnieuw oplaaiende Israëlisch-Palestijnse conflict en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland die in 2021 is aangekondigd, hebben niet alleen regionale spanningen veroorzaakt, maar hebben ook […]

Lees verder
Geplaatst op Geplaatst in Allgemein

Het woord populisme is steeds meer aanwezig in de publieke sfeer en in de politieke context, als gevolg van de brede en snelle toename van dit fenomeen in persoonlijke en collectieve discoursen en uitingen. De definitie die het meest wordt gebruikt om het concept populisme te identificeren, is gericht op het discours dat door de […]

Lees verder
Schuiven naar boven