Αρχική

Αντιμετώπιση του λαϊκισμού μέσω μιας ενεργή Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας


Η σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης,

της παραπληροφόρησης και του λαϊκισμού στην ψηφιακή εποχήOnline εκδήλωση

Η δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση έλαβε χώρα στις 4 Μαΐου 2023 με θέμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον λαϊκισμό.

Λαϊκισμός και ψευδείς ειδήσεις στην Ευρώπη

Λαϊκισμός και ψευδείς ειδήσεις, δύο λέξεις-κλειδιά που έχουν κατακλύσει τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη, ειδικότερα, παλεύει με αυτές τις δύο προκλήσεις, οι οποίες …


Το έργο We-Europeans στοχεύει στο να ενισχύσει την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και σε μια Ευρώπη, στην οποία κυριαρχεί η ένταξη, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η αποδοχή. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, θα πρέπει να γίνει υπεράσπιση , των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας , της ισότητα και της δημιουργίας ενός κράτους δικαίου.

Ο λαϊκισμός και η πολιτική αποξένωση αποτελούν απειλές για όλες τις δημοκρατίες στην Ευρώπη. Η καταπολέμηση του κύματος αυτού αποτελεί πρόκληση για πολιτικούς και , άλλους κοινωνικούς φορείς, τους εκπαιδευτικούς, τους δημοσιογράφους και όσους έρχονται αντιμέτωποι με τον λαϊκισμό στην επαγγελματική τους ζωή. Επιπλέον, αποτελεί πρόκληση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν τον λαϊκισμό στην ιδιωτική τους ζωή. Το έργο We-Europeans παρέχει υποστήριξη και στις δύο ομάδες-στόχους.


    Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με τον λαϊκισμό στην καθημερινότητά τους. Στην τρέχουσα αναβράζουσα πολιτική ατμόσφαιρα, σχεδόν κάθε συζήτηση γίνεται πολιτική κάποια στιγμή, είτε πρόκειται για τους τελευταία μέτρα που αφορούν τον Κορονοϊό, είτε το κλείσιμο των σχολείων είτε για τις συνέπειες που θα φέρουν στον εργασιακό τομέα κτλ. Το έργο We-Europeans προσφέρει:
    • Γνώση: Άρθρα και πληροφορίες σχετικές με το θέμα, έλεγχο στοιχείων και επεξηγηματικά βίντεο για την ΕΕ και τα επιτεύγματα της.
    • Δράσε: Χώρο για συζήτηση και επιχειρηματολογία και μια σειρά από συνεντεύξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και περισσότερες πηγές

Παράγοντες από την εκπαίδευση, την πολιτική, την ενημέρωση, την επιστήμη και την κοινωνία των πολιτών συνεδριάζουν και ανταλλάζουν διεθνείς και διεπιστημονικές στρατηγικές προς αντιμετώπιση του λαϊκισμού. Στόχος είναι να διατυπωθούν κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό επιτυγχάνεται μεσώ δικτύωσης με τη μορφή κοινότητας πρακτικής, μέσο ανταλλαγής απόψεων και δια μέσου αμοιβαίας μάθησης και στοχευμένου μαθησιακού περιεχομένου σε μια εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει μια σειρά Εκπαιδευτικών μαθημάτων το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες, λαμβάνει επιστημονικά ευρήματα και εξετάζει δημιουργικές προσεγγίσεις προς επίλυση του προβλήματος.

Κύλιση προς τα επάνω