Αρχική

Αντιμετώπιση του λαϊκισμού μέσω μιας ενεργή Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας


Συνέβη στη Σύρο…

Τα εμβόλια για το Covid-19 οδηγούν σε θάνατο.Populism and its rise in Europe

Watch the contribution by PhDr. Martin Mejstřík at the We-Europeans online event on 9 November 2022.


Red lips against populism

During the election campaign 2021, one of André Ventura’s main strategies was to directly attack his opponent not just by their views or agendas but also by their physical appearance……


Το έργο We-Europeans στοχεύει στο να ενισχύσει την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και σε μια Ευρώπη, στην οποία κυριαρχεί η ένταξη, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η αποδοχή. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, θα πρέπει να γίνει υπεράσπιση , των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας , της ισότητα και της δημιουργίας ενός κράτους δικαίου.

Ο λαϊκισμός και η πολιτική αποξένωση αποτελούν απειλές για όλες τις δημοκρατίες στην Ευρώπη. Η καταπολέμηση του κύματος αυτού αποτελεί πρόκληση για πολιτικούς και , άλλους κοινωνικούς φορείς, τους εκπαιδευτικούς, τους δημοσιογράφους και όσους έρχονται αντιμέτωποι με τον λαϊκισμό στην επαγγελματική τους ζωή. Επιπλέον, αποτελεί πρόκληση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν τον λαϊκισμό στην ιδιωτική τους ζωή. Το έργο We-Europeans παρέχει υποστήριξη και στις δύο ομάδες-στόχους.


    Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με τον λαϊκισμό στην καθημερινότητά τους. Στην τρέχουσα αναβράζουσα πολιτική ατμόσφαιρα, σχεδόν κάθε συζήτηση γίνεται πολιτική κάποια στιγμή, είτε πρόκειται για τους τελευταία μέτρα που αφορούν τον Κορονοϊό, είτε το κλείσιμο των σχολείων είτε για τις συνέπειες που θα φέρουν στον εργασιακό τομέα κτλ. Το έργο We-Europeans προσφέρει:
    • Γνώση: Άρθρα και πληροφορίες σχετικές με το θέμα, έλεγχο στοιχείων και επεξηγηματικά βίντεο για την ΕΕ και τα επιτεύγματα της.
    • Στήριξη: Χώρο για συζήτηση και επιχειρηματολογία και μια σειρά από συνεντεύξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και περισσότερες πηγές

Παράγοντες από την εκπαίδευση, την πολιτική, την ενημέρωση, την επιστήμη και την κοινωνία των πολιτών συνεδριάζουν και ανταλλάζουν διεθνείς και διεπιστημονικές στρατηγικές προς αντιμετώπιση του λαϊκισμού. Στόχος είναι να διατυπωθούν κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό επιτυγχάνεται μεσώ δικτύωσης με τη μορφή κοινότητας πρακτικής, μέσο ανταλλαγής απόψεων και δια μέσου αμοιβαίας μάθησης και στοχευμένου μαθησιακού περιεχομένου σε μια εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει μια σειρά Εκπαιδευτικών μαθημάτων το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες, λαμβάνει επιστημονικά ευρήματα και εξετάζει δημιουργικές προσεγγίσεις προς επίλυση του προβλήματος.

Νέα

Eργαστήρια για το πρόγραμμα We-Europeans, 13-15 Ιουνίου 2022 στη Λειψία, Γερμανία

Το εργαστήριο We-Europeans που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2022 στη Λειψία της Γερμανίας, έδωσε πληροφορίες για το ιστορικό του λαϊκισμού και της λαϊκιστικής ρητορικής, πρακτικές συμβουλές και πιθανές μεθόδους αντιμετώπισης, καθώς και χώρο για ανταλλαγή απόψεων και δικτύωση μεταξύ των 30 συμμετεχόντων από επτά ευρωπαϊκές χώρες.


Πόσο λαϊκιστής είσαι;

Μιλάμε για λαϊκισμό και λαϊκιστές, αλλά έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο λαϊκιστής είστε εσείς και ποιοι γνωστοί πολιτικοί είναι πιο κοντά στις απόψεις σας;

Γεγονός ή Ψεύτικη είδηση;

Η εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων και των θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται στενά με την άνοδο του λαϊκισμού. Μπορείτε πάντα να κάνετε τη διάκριση; Γεγονός ή ψεύτικη είδηση;


Collection of Good Practices from European countries on countering populism

From: Vasilia Filippou

The partnership, as it’s moving towards the implementation of the project, has collected good practices from all partners’ countries on countering populism.
Cyprus, participates in the EU Youth Dialogue, with the Cyprus Youth Council, the Youth Board of Cyprus and the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth. This EU mechanism that gives the opportunity to young people and decision-makers to discuss youth related issues. The dialogue is taking place in the framework oof the EU Youth Strategy 2019-2027, which focuses on three main core areas ‘connect, engage and empower’ and encourages cooperation between the EU countries in respect to all issues concerning young people. Such initiative, protects the European values within the countries participate.


Κύλιση προς τα επάνω