Η αντιμετώπιση του λαϊκισμού δεν είναι εύκολο έργο, εξαιτίας του ότι συχνά συνδέεται με έντονα συναισθήματα και αντιδράσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχει ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, οι διαπροσωπικές σχέσεις των πολιτών. Συχνά, οι απόψεις αυτές εκφράζονται είτε από ένα γείτονας, είτε από ένα φίλο ή από κάποιο μέλος της οικογένειας. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα να μην γίνει κάποια αναφορά ή κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση του ζητήματος, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ των ατόμων. Η αντίσταση στο ζήτημα και στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού χρειάζεται μεγάλο θάρρος.

Σε αυτό το μέρος της πλατφόρμας θα αναπτυχθούν μεταξύ του 2022-2024 τα ακόλουθα:

  • Βοηθήματα για συζήτηση και επιχειρηματολογία
  • Μια σειρά από συνεντεύξεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια
  • Περισσότερες πηγές και στήριξη σχετικά με την αντιμετώπιση του λαϊκισμού

Κύλιση προς τα επάνω