Κοινότητα Πρακτικής

Ο λαϊκισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα για πολλούς εργαζόμενους που εμπλέκονται σε τέτοια θέματα στην επαγγελματική τους ζωή, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί λειτουργοί κτλ. Για αυτό το λόγο, ετοιμαστείτε να το αντιμετωπίσουμε μαζί ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο.

Η κοινότητα πρακτικής του We- Europeans, προσφέρει:

  • Ανταλλαγές απόψεων σε προσωπικές συναντήσεις στις χώρες που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση του έργου.
  • Διαδικτυακές ανταλλαγές απόψεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που αφορούν το θέμα.
  • Ανταλλαγή απόψεων σε ελεύθερο τόπο και χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
  • Διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω της σειράς μαθημάτων που θα αναπτυχθούν από τους εταίρους του έργου.
  • Εισαγωγή των τρεχόντων θεμάτων που αφορούν το θέμα μέσο blogs και άλλων άρθρων, ως συγγραφείς ή αναγνώστες

Όλο το υλικό είναι δωρεάν και τα δεδομένα τυγχάνουν υψηλής προστασίας. Για τη συμμετοχή στο έργο, η εγγραφή είναι υποχρεωτική

Κύλιση προς τα επάνω